(نام تجاری: Vanquin)

گروه دارویی: ترکیبات سیانیدی
گروه درمانی: ضد کرم
شکل دارویی: شربت , قرص
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: آلودگی به انگل ( کرمک)
میزان مصرف: 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یک بار و تکرار آن تا 3 هفته آینده
موارد مانع: حساسیت شدید به دارو

عوارض جانبی: حساسیت , سرگیجه , تهوع , استفراغ , قرمز شدن مدفوع
توجهات: با توجه به , به بازار آمدن مبندازول که نسل جدید تر دارو می باشد مصرف این دارو کمتر شایع است. برای کودکان زیر 10 سال آن را تجویز نکنید.
آموزش: رنگ قرمز مدفوع مشکل و اهمیت خاصی ندارد.ممکن است بیمار هم قرمز شود که اهمیت خاصی ندارد. از جویدن دارو خودداری شود.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید