(نام تجاری: Streptocol)

گروه دارویی: آمینوگلیکوزید
گروه درمانی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: آمپول (ویال)
مصرف در دوران حاملگی:غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل

موارد مصرف: در تب مالت و در بیماری سل به عنوان داروی کمکی بروسلوزیس
میزان مصرف: 1.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: حساسیت پوستی , عوارض کلیوی و شنوایی , تهوع , استفراغ
توجهات: قبل از شروع , از کشت و آنتی بیوگرام مطمئن شوید.ضدمه به بخش شنوایی یا تعادلی گوش مشکل آفرین است.
آموزش: هر گونه اشکال شنوایی را به پزشک اطلاع دهید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید