(نام تجاری: Colomycin)

گروه دارویی: سالیسیلات
گروه درمانی: ضد درد موضعی
شکل دارویی: پماد موضعی
مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: تسکین درد های موضعی و در عضلات و اسکلت
میزان مصرف: ضبح و شب به صورت موضعی مالیده شود.
موارد مانع: واکنش حساسیتی

عوارض جانبی: ضایعاات التهابی و واکنش موضعی بر روی پوست محل استفاده
توجهات: در کودکان زیر 6 سال استفاده نشود.
آموزش: پس از احساس گرما , احساس بی دردی ایجاد می شود.بر روی نقاط زخمی و ملتهب و خراشیده مالیده نشود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید