(نام تجاری: Sorbilax)

گروه دارویی: ملین هیپراسموتیک
گروه درمانی: ضد یبوست
شکل دارویی: پودر
مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: درمان یبوست
میزان مصرف: محلول 30 % به عنوان جایگزین گلوکز در تغذیه وریدی
موارد مانع: در افراد دچار عدم تحمل فروکتوز

عوارض جانبی: دل درد , اسهال
توجهات: مورد خاصی وجود ندارد.
آموزش: مورد خاصی وجود ندارد.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید