(نام تجاری: Miniluyn)

گروه دارویی: هورمون ها
گروه درمانی: پروژستین
شکل دارویی: قرص 0.5 میلی گرمی
مصرف در دوران حاملگی: کاملا غیر مجاز

موارد مصرف: جلوگیری از بار داری و درمان اختلالات عادت ماهانه
میزان مصرف: روزانه 5 تا 10 میلی گرم به مدت 10 تا 14 روز از هر سیکل 28 روزه ماهانه
موارد مانع: برای کسانی که سابقه ترومبوآمبولی ( لخته شدن خون در اندام ها به ویژه ساق و لگن دارند) در ناسایی کبدو خونریی و در سرطان تخمدان ممنوع است.

عوارض جانبی: افسردگی , ترومبوز وریدی (لخته شدن خون در پا) , افزایش قند خون, تهوع
توجهات: در بیمارن دچار تشنج و آسم و اختلال قلبی با احتیاط مصرف شود.
آموزش: ممکن است در محل تزریق آبسه ایجاد شود. در صورت هرگونه درد و تورم ساق که نشانه ای از لخته شدن خون در ورید ها باشد ( ترومبوز) به پزشک اطلاع دهید. استعمال دخانیات همزمان ممنوع است.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید