(نام تجاری: Xylocaine)

گروه دارویی: مشتقات آمید ها
گروه درمانی: بی حس کننده موضعی
شکل دارویی: تزریقی , پماد
مصرف در دوران حاملگی: مجاز به استفاده

موارد مصرف: بی حس کننده منطقه ای, بلوک اعصاب محیطی و بلوک عصب سمپاتیک در بی حسی های نخاعی(اسپانیال) و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.
میزان مصرف: بنا بر ضرورت متفاوت است.
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی , این دارو با داروهای ایندرال, سایمتدین, فنی توئین, باربیتورات ها , دیوریتک ها و مهار کننده های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

عوارض جانبی: تهوع , استفراغ , تشنج , انقباض مردمک
توجهات: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج می شود.
آموزش: در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می کند.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.
نکته: این دارو با اپی نفرین, پریلوکائین مخلوط هم می شوند.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید