(نام تجاری: Lamictal)

گروه دارویی: فنیل تری آزین
گروه درمانی: ضد تشنج
شکل دارویی: قرص و محلول خوراکی
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: تشنج
میزان مصرف: 0.1 تا 0.2 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم که در هفته های بعدی افزایش می یابد.
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی , بیماران با نارسایی کبدی

عوارض جانبی: سر درد , راش پوستی , سرگیجه , دوبینی , تاری دید , تهوع , استفراغ , اضطراب , ضایعات جلدی , تاکیکاردی , خونریزی , اختلال شخصیت , فلج , فکر خودکشی , ورم عمومی , درد عضلات
توجهات: آزمایشهای کبدی و کلیوی باید انجام شود. قطع ناگهانی دارو خطرناک است.
آموزش: پزشک می بایست میران مصرف دارو را بر اساس پاسخ درمانی تنظیم کند. عوارض دارو را می بایست به بیمار اطلاع داد.بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید