(نام تجاری: Negram)

گروه دارویی: کینولون ها
گروه درمانی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: شربت
مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: عفونت ادراری
میزان مصرف: 1 گرم 4 بار در روز به مدت 1 الی 2 هفته
موارد مانع: در حاملگی ( به ویژه سه ماه اول ) , تشنج شیر خواران, نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی: تهوع , استفراغ , بی خوابی , عدم تعادل, سرگیجه , سنکوپ , ضعف
توجهات: پس از درمان آزمایشهای خونی ضروری است. کشت و آنی بیوگرام قبل از شروع درمان ضروری است.
آموزش: مصرف دارو قبل از غذا 2 ساعت بعد از غذا باعث جذب بهتر می شود.زمینه بروز حساسیت به نور را افزایش می دهد.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید