(نام تجاری: Anthranol)

گروه دارویی: آنترانول ها
گروه درمانی: ضد پسوریازیس
شکل دارویی: کرم موضعی
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: پسوریازیس مطمن ( غیر حاد بدون ضایعات , تاول دار پوسچولی)
میزان مصرف: به صورت موضعی روی ضایعات نقاط ضایعه بمالید.
موارد مانع: روی صورت منع مصرف دارد. در حساسیت شدید دارویی ممنوع است.

عوارض جانبی: تحریک زود گذر پوست , حساسیت دارویی
توجهات: با کمترین میزان دارو شروع شود.
آموزش: به بیمار تذکر دهید که دارو باعث تغییر رنگ پوست و مو می شود.
شرایط نگهداری: در دمای 8 تا 15 درجه نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید