به عنوان کسی که به دنبال یادگیری زبان است، احتمالاً با نام برخی از زمان های فعل، مانند حال استمراری (present continuous) یا گذشته ساده (past simple) آشنا هستید؛ اما ممکن است نام صفت فاعلی انگلیسی (present participle) را شنیده باشید و نمی دانید که منظورچیست؟ اگر چنین است، در این مطلب سعی می کنیم به زبان ساده به شما صفت فاعلی را آموزش دهیم.

صفت فاعلی انگلیسی چیست – معرفی صفت فاعلی به زبان ساده
صفت فاعلی انگلیسی چیست – معرفی صفت فاعلی به زبان ساده

وجوه وصفی‌ (Participle) کلمات مفیدی هستند که به دلیل شباهت زیاد، به راحتی با افعال اشتباه گرفته می شوند. دلیل این شباهت آن است که وجه وصفی از فعل مشتق می شود. با این حال، وجه وصفی شامل زمان خود است و از این طریق قابل شناسایی است و می‌تواند کارهای زیادی را انجام دهد که افعال نمی‌توانند انجام دهند. در این مطلب، ما نوع پرکاربردی از وجه وصفی که به «صفت فاعلی» (Present Participle) معروف است را بررسی می کنیم.

صفت فاعلی انگلیسی چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد وجه وصفی نوعی کلمه است که از یک فعل مشتق شده است و برای اهداف مختلفی استفاده می شود.

صفت فاعلی یا present participle را می توان به عنوان صفت و برای تشکیل زمان های فعل استمراری استفاده کرد. به طور کلی برای ساختن یک صفت فاعلی –ing را به انتهای ریشه یا شکل ساده فعل اضافه می کنیم. مثلاً صفت فاعلی eat، eating است.

با این حال، چند قاعده اضافی وجود دارد که باید در هنگام تشکیل صفت فاعلی به خاطر داشت:

 • اگر یک فعل به -e ختم شود، -e را حذف می کنیم. مثلاً صفت فاعلی bite، biting می‌شود؛ اما اگر یک فعل به -ee ختم شود، فقط -ing را اضافه می کنیم. مثلاً صفت فاعلی see، seeing است.
 • اگر یک فعل به -ie ختم شود، -ie را به -y تغییر می دهیم. مثلاً صفت فاعلی tie، tying است.
 • اگر یک فعل تک هجا به صامت – مصوت – صامت ختم شود، صامت آخر دو بار تکرار می شود؛ مثلاً sit می شود sitting و chat تبدیل به chatting می شود.
 • اگر یک فعل بلندتر به صامت – مصوت – صامت ختم شود، صامت آخر تنها در صورتی دو بار تکرار می شود که آخرین هجا یا سیلاب، استرس «stress» داشته باشد. به عنوان مثال forget تبدیل به forgetting می شود اما orbit تبدیل به orbiting می شود.

افعال بی قاعده هنگامی که به صفت فاعلی تبدیل می شوند، مانند افعال با قاعده رفتار می کنند. حتی فعل be نیز از قوانین پیروی می‌کند و به being تبدیل می‌شود.

نمونه هایی از صفات فاعلی

فهرست زیر شامل نمونه هایی از انواع صفات فاعلی است. متوجه خواهید شد که برخی از آن ها به دلیل قوانین ذکر شده در بالا، املای متفاوتی با اشکال ریشه افعال دارند.

 • beginning, throwing, running, understanding, donning, freezing, waking, facing, getting, smelling, becoming, having, letting, betting, nodding, fitting, putting, tossing, hitting, whistling, putting, zipping

برای آشنایی با صفت فاعلی، دانستن زمان‌های انگلیسی می‌تواند کمک زیادی به درک بهتر این موضوع بکند. اگر هنوز بر زمان های انگلیسی تسلط ندارید پیشنهاد می کنیم به فرادرس مراجعه کنید و نکات گرامری، ترفندهای نوشتاری و موارد دیگر را از فرادرس دریافت کنید.

نمونه هایی از صفات فاعلی
نمونه هایی از صفات فاعلی

چه زمانی از صفت فاعلی انگلیسی استفاده می کنیم؟

می‌توانیم از صفت فاعلی انگلیسی به طرق مختلف در جملات وعبارات استفاده کنیم. برخی از دلایل رایجی استفاده از صفات فاعلی عبارتند از:

 1. به عنوان بخشی از عبارات وصفی (participle phrases)
 2. به عنوان صفت
 3. تشکیل زمان استمراری
 4. بعد از افعال خاص
 5. صفت فاعلی برای تشریح دو عمل هم‌زمان

بیایید به هر یک از این کاربردها با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

صفت فاعلی انگلیسی در عبارات وصفی

عبارت وصفی، عبارتی است که شامل یک وجه وصفی و سایر قسمت ها مانند اسم ها، توصیف کننده ها (modifiers) ها و عبارات اضافه است. عبارات وصفی به روشی مشابه صفت ها استفاده می شوند و از آن‌ها برای توصیف اسم، ضمایر و عبارات اسمی استفاده می شود. به طور معمول، سعی می شود تا حد ممکن عبارت وصفی به اسمی که توصیف می کند، نزدیک باشد.

مثال‌های زیر صفت فاعلی را که در عبارات وصفی استفاده شده اند، نشان می‌دهند:

 • She saw Ali feeding the cats at the park.

او علی را دید که به گربه ها در پارک غذا می داد.

 • Students often have trouble understanding physics.

دانش آموزان اغلب در یادگیری فیزیک مشکل دارند.

 • I think that the dog next door is the one making all of that noise

من فکر می کنم سگ همسایه همان کسی است که این همه سروصدا را ایجاد می کند.

همچنین می توانیم جملات را با عبارات وصفی شروع کنیم. اگر این کار را انجام دهیم، عبارت وصفی را باید با کاما از جمله اصلی جدا کنیم.

 • Thinking quickly, Pedram grabbed a wrench to fix the leaky pipe.

پدرام با فکر کردن سریع، آچاری را گرفت تا لوله نشتی را تعمیر کند.

 • Forgetting his manners, Mohammad didn’t shake my hand.

محمد که آداب را فراموش کرده بود، با من دست نداد.

 • Hoping he wouldn’t notice me, I sat as far away from my manager as possible.

به امید اینکه متوجه من نشود تا جایی که امکان داشت از مدیرم دورتر نشستم.

صفت فاعلی انگلیسی به عنوان صفت

صفت فاعلی انگلیسی همچنین می‌تواند به تنهایی به‌عنوان صفت استفاده شود. درست مانند تمام صفت های دیگر، آن‌ها نیز بلافاصله قبل از اسم‌ها قرار می گیرند و یا با یک فعل پیوند دهنده به فاعل متصل می شوند. به طور مثال:

 • I tried and failed to get rid of the annoying fly.

تلاش کردم و نتوانستم از شر مگس مزاحم خلاص شوم.

 • It is not a good idea to disturb a sleeping bear.

ایجاد مزاحمت برای خرس در خواب ایده خوبی نیست.

 • This film is really boring.

این فیلم واقعاً خسته کننده است.

 • The reviews said that the film gets much more exciting in the second half.

نقدها می گفتند که فیلم در نیمه دوم بسیار هیجان انگیزتر می شود.

صفت فاعلی برای تشکیل زمان های استمراری
صفت فاعلی برای تشکیل زمان های استمراری

صفت فاعلی برای تشکیل زمان های استمراری

در حالی که صفت فاعلی انگلیسی به تنهایی به عنوان فعل استفاده نمی شود، می توان آن را با افعال کمکی برای تشکیل زمان های استمراری استفاده کرد.

زمان های افعالی که از صفت فاعلی استفاده می کنند

صفت فاعلی انگلیسی با فعل be و عبارت will be برای تشکیل زمان های استمراری استفاده می شوند. صفت فاعلی با عبارت have/ has been برای تشکیل زمان حال کامل استمراری، عبارت had been برای تشکیل زمان گذشته کامل استمراری و عبارت will have been برای تشکیل زمان آینده کامل استمراری استفاده می شود.

جملات زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از صفات فاعلی برای تشکیل شش زمان مختلف فعل را نشان می دهند.

Present Continuous: My cats are chasing their tails.

حال استمراری: گربه های من دنبال دم خود می‌گردند.

Past Continuous: My cats were chasing their tails.

گذشته استمراری: گربه های من دنبال دم خود می‌گشتند.

Future Continuous: My cats will be chasing their tails for a while yet.

آینده استمراری: برای مدتی همچنان گربه های من دنبال دم خود خواهند گشت.

Present Perfect Continuous: My cats have been chasing their tails all morning.

حال کامل استمراری: گربه های من تمام صبح دنبال دم خود می‌گشتند.

Past Perfect Continuous: My cats had been chasing their tails for a while before they stopped to eat.

گذشته کامل استمراری: گربه های من مدتی قبل از اینکه برای غذا خوردن متوقف شوند دنبال دم خود می گشتند.

Future Perfect Continuous: I am guessing that my cats will have been chasing their tails for a long time when I finally find out where they are.

آینده کامل استمراری: حدس می‌زنم که گربه ‌های من برای مدت طولانی دنبال دم‌هایشان می‌گردند تا بالاخره بفهمم کجا هستند.

صفت فاعلی انگلیسی بعد از افعال خاص

از صفات فاعلی بعد از برخی از افعال مربوط به حرکت و جابه جایی استفاده می کنیم که متداول‌ترین آن ها فعل «go» است به طور مثال:

 • To go skiing

برای رفتن به اسکی

 • To go jogging

برای آهسته دویدن

 • To go sailing

برای رفتن به قایقرانی

 • To go swimming

برای رفتن به شنا

 • To go climbing

برای رفتن به کوهنوردی

همچنین از صفات فاعلی بعد از افعال حسی مانند (See, Look, Hear, Sound, Feel, Listen Taste, Watch, Smell ) استفاده می‌شود و به صورت زیر است.

افعال حسی + مفعول + صفت فاعلی

به طور مثال:

 • They saw the police catching a man.

آن ها دیدند پلیس یک مرد را دستگیر کرد.

 • We heard someone calling for help.

ما شنیدیم که کسی درخواست کمک می کند.

 • She watched the band marching past.

او گروهی را تماشا کرد که در حال رژه رفتن بود.

صفت فاعلی برای تشریح دو عمل هم‌زمان

صفت فاعلی انگلیسی را می توان برای زمانی که دو اتفاق هم‌زمان رخ داده است نیز به کار برد. این استفاده از صفت فاعلی کاملاً رسمی است و عموماً فقط در انگلیسی نوشتاری یافت می شود؛ مثلا:

Walking down the street he met his old friend.

وقتی در خیابان قدم می زد، دوست قدیمی اش را دید

Arriving late he realized he’d missed the meeting.

با دیر رسیدن متوجه شد که جلسه را از دست داده است.

Driving to work she listened to the music.

هنگام رانندگی به محل کار، به موسیقی گوش می داد.

اکنون می‌دانید که صفت فاعلی چیست و چه زمانی از آن استفاده می‌شود، سعی کنید تا آنجا که ممکن است تمرین کنید تا بهتر آن را یاد بگیرید.

چرا صفت فاعلی انگلیسی مهم است؟
چرا صفت فاعلی انگلیسی مهم است؟

چرا صفت فاعلی انگلیسی مهم است؟

صفت فاعلی انگلیسی مهم است، چراکه می تواند کارهای مفید زیادی انجام دهد که افعال نمی تواند. صفات فاعلی و همچنین انواع دیگر وجوه وصفی‌، به ما این امکان را می دهند که با استفاده از آن‌ها به عنوان توصیف کننده، جملات پیچیده تری بسازیم. اگر دنیایی را بدون صفت تصور کنید، می‌توانید درک کنید که صفات فاعلی چقدر مهم هستند. نه تنها این، برای استفاده از فعل استمراری در زمان‌های مختلف نیز به صفات فاعلی نیاز است. گرامر انگلیسی بدون صفات فاعلی، قطعاً بسیاری از ابزارهای مفیدی که می‌توان با آن‌ها جملات پیچیده ساخت را از دست می‌دهد.

نکات استفاده از صفات فاعلی

هنگام استفاده از صفت فاعلی انگلیسی باید به چند نکته توجه داشت. اولین چیزی که باید احتیاط کرد که منحصر به صفت فاعلی نیست این است که هنگام استفاده از هر عبارت وصفی، مطمئن شوید که چه کلمه یا عبارتی قرار است توصیف شود. به طور معمول، عبارت وصفی باید تا حد امکان به کلمه یا عبارتی که قرار است توصیف شود نزدیک باشد. همچنین مهم است که جملات خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به صورت نا به جا و معلق از یک عبارت وصفی استفاده نکرده‌اید. جملات زیر مثالی از یک عبارت وصفی را که به درستی استفاده شده و همچنین دو کاربرد نادرست از عبارات وصفی را نشان می دهد.

 • Correct: Smiling mischievously, Shohre hid a water balloon behind her back.

درست: شهره با لبخند شیطنت آمیزی یک بادکنک آب را پشت سرش پنهان کرد.

 • Misplaced modifier: Smiling mischievously, a water balloon was hidden behind Shohre’s back.
 • Dangling modifier: Smiling mischievously, her arms shielded the water balloon from sight.

تفاوت صفت فاعلی و اسم مصدر

از آنجایی که صفات فاعلی انگلیسی و اسم مصدر اشکال یکسانی دارند، به راحتی با هم اشتباه گرفته می‌شوند. درست مانند صفت فاعلی، اسم مصدر هم از افعال مشتق شده‌ و به -ing ختم می‌شود. برای مثال، هم صفت فاعلی و هم اسم مصدر run به صورت running است. با این حال، کاربرد استفاده از اسم مصدرها و صفات فاعلی بسیار متفاوت است. برای اینکه این دو را از هم متمایز کنید، باید نحوه استفاده از هر کدام را بدانید:

 • صفت فاعلی انگلیسی به عنوان توصیف کننده و در ساخت فعل استمراری استفاده می‌شود.
 • اسم مصدر به عنوان اسم استفاده می شود، به این معنی که آن‌ها می‌توانند به عنوان فاعل و مفعول استفاده شوند.

با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که یک کلمه، اسم مصدر است یا صفت فاعلی. حال با دانستن این نکات کلمات را در جملات زیر شناسایی کنید.

 • Cooking is a fun hobby.

آشپزی یک سرگرمی شاد است

در این جمله cooking، فاعل جمله است و به صورت اسم عمل می کند، پس در اینجا اسم مصدر است.

 • She bought several cooking utensils at the store.

او از فروشگاه چند ظروف آشپزی خرید.

در این جمله، cooking به عنوان یک صفت برای توصیف utensils عمل می کند. پس در اینجا صفت فاعلی است.

 • I hate cleaning my room.

از تمیز کردن اتاقم متنفرم.

در این جمله cleaning my room مفعول مستقیم جمله است. پس در اینجا اسم مصدر است.

 • We talked to the man cleaning the garage.

با مردی که در حال تمیز کردن گاراژ بود صحبت کردیم.

در این جمله تمیز کردن گاراژ توصیف کننده اسم مرد است. پس در اینجا صفت فاعلی است.

مجموعه آموزش زبان خارجی
مجموعه آموزش زبان خارجی

همان‌طور که دیدید، صفت فاعلی انگلیسی بسیار بیشتر از آن چیزی که فکر می کردید کاربرد دارد. آن‌ها نه تنها برای ساختن زمان های استمراری و کامل، مهم و ضروری هستند، بلکه برای تشکیل بسیاری جملات دیگر به عنوان صفت، قید یا عبارات وصفی استفاده می شوند.

استفاده از وجه وصفی و عبارات وصفی آسان است و به ما کمک می کند در زمان صرفه جویی کنیم. هر چه بیشتر این نوع ساختار را تمرین کنید، بهتر آن را یاد می گیرید. فرادرس آموزش‌های متنوع و کامل انگلیسی را به زبان ساده توسط اساتید مجرب و با کیفیت بالا در اختیار علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است و شما نیز می توانید در هر لحظه بدون حضور در کلاس و صرف هزینه زیاد از آموزش‌های کم نظیر فرادرس استفاده کنید.