اگر در خواب ببینید که دندان هایتان را اورنودنسی کرده اید می تواند به این معنی باشد که نسبت به ظاهرتان حساس شده اید و نگران هستید که دیگران در مورد شما چه می گویند. دوست دارید در چشم دیگران خوب بنظر برسید .

برخی از روانشناسان اروپایی اعتقاد دارند دیدن ارتودنسی دندان در خواب می تواند نشانه دورویی شما نسبت به دیگران باشد به این معنی که شما خودتان را به دیگران بهتر از آن چیزی که هستید نشان داده اید.

برای مثلا ممکن است از لحاظ مالی اوضاع خوبی ندارید ولی رفتار و لباس پوشیدنتان را طوری طراحی کرده اید که دیگران شما را ثروتمند بدانند.

تعبیر خواب خراب شدن ارتودنسی دندان

در این مطلب از سایت باعلم می خوانید که => اگر در خواب ببینید که سیم های ارتودنسی دندانتان خراب شده است می تواند به این معنی باشد که نگران هستید دیگران شخصیت واقعی شما را بدانند و اعتبار دروغینی که برای خود در جامعه درست کرده اید از بین برود. یا ممکن است رازی را از کسی مخفی کرده اید و نگران هستید که به هر طریقی این راز فاش شود.

در حالت کلی ، جزئیات خوابی که می بینید به شدت می تواند در معنی و تعبیر آن تاثیر گذار باشد به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند قبل از معنی کردن هر خوابی ، تلاش کنید جزئیات بیشتری از آن را به یاد بیاورید . در صورتی که خوابی برایتان بسیار اهمیت دارد ، به محض بیدار شدن از خواب سعی کنید هر آنچیزی که به خاطر می آورید را یادداشت کنید چرا که هر چقدر از زمان بیدار شدنتان بگذرد ، بیاد آرودن جزئیات خواب برایتان سخت تر خواهد شد .

تعبیر خواب ارتودنسی دندان - معنی دیدن ارتودنسی در خواب
تعبیر خواب ارتودنسی دندان – معنی دیدن ارتودنسی در خواب

 

خراب شدن اورتودنسی نگران اعتبارتان هستید
در حال ارتودنسی کردن دندان ها هستید از ظاهر خود راضی نیستید
لبخند زدن با ارتودنسی در حال فریب دادن کسی هستید
برداشتن ارتودنسی می خواهید رفتار خودتان را با کسی تغییر داده و اصلاح کنید
غذا خوردن با این حالت اضطراب و استرس دارید