(نام تجاری: Betoptic)

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده های بتا
گروه درمانی: ضد آب سیاه (گلوکوم)
شکل دارویی: قطره
مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: افزایش فشار داخلی کره چشم و فشار بالای داخل چشمی
میزان مصرف: بنا به دستور پزشک
موارد مانع: بلوک قلبی درجه 2 و 3 ,آسم , بیماری مزمن ریوی و نارسایی قلبی

عوارض جانبی: ریزش اشک, قرمزی, ترس از نور و به ندرت بی خوابی
توجهات: این دارو را پزشک پس از عمل لیزر در بیماران آب سیاه توصیه میکند. فشار خون بیمار باید کنترل شود.دارو ممکن است باعث کاهش فشار خون زیرا می تواند جذب سیستمیک داشته باشد.
آموزش: بیمار نباید دارو را به طور ناگهانی قطع کند. از راننگی و کارهای دقیق و ظریف خودداری نمایید. ممکن است تنگی نفس هم بروز کند.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.
نکته: با داروی تیمولول مشابه است و عوارض مشابه آن دارد.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید