(نام تجاری: Betaserc)

گروه دارویی: گروه هیستامینی
گروه درمانی: ضد سرگیجه
شکل دارویی: قرص 8 میلی گرمی

موارد مصرف: حملات سر گیجه (بیماری منییر) که با حملات سرگیجه توام است.
میزان مصرف: ابتدا 16 میلی گرم از راه خوراکی 2 تا 3 بار در روز سپس 24 تا 48 میلی گرم روزانه
موارد مانع: حساسیت مفرط , بیماری فئوکروموسیتوما

عوارض جانبی: سر درد , ضایعات جلدی , تهوع , استفراغ
توجهات: در آسم و زخم معده با احتیاط مصرف شود.
آموزش: بهتر است دارو را با غذا و یک لیوان آب مصرف کنید.
شرایط نگهداری: در دمای 15 تا 30 درجه نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید