(نام تجاری: Lodema)

گروه دارویی: کومارین ها
گروه درمانی: ضد انعقادی
شکل دارویی: قرص 100 میلی گرمی

موارد مصرف: ادم و تورم لنفاوی در بیماری های فیلاریازیس و پس از عمل جراحی برداشتن پستان (ماستکتومی)
میزان مصرف: یک قرص در روز به مدت یک ماه , و نیم قرص در روز به مدت 2 سال
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی و نارسایی شدید کبدی

عوارض جانبی: عوارض کبدی و عوارض گوارشی
توجهات: تست های عملکرد کبدی باید انجام شود.
آموزش: این دارو در افراد با ضایعات کبدی با احتیار مصرف شود.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید