(نام تجاری: Florane)

گروه دارویی: هالوژن ها
گروه درمانی: دارو های بیهوشی
شکل دارویی: گاز
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: بیهوشی عمومی یا سرپایی و در تشنج های که به هیچ درمان داروی پاسخ نمیدهد کاربرد دارد.
میزان مصرف: با غلظت 0.5% در اکسیژن یا N2O
موارد مانع: به علت حساسیت دارویی به ویژه در کسانی که استعداد هیپرترمی بدخیم دارند ممنوع است.

عوارض جانبی: مهمترین مشکل هیپرترمی بدخیم است ولی اختلالت کلیوی و کبدی ممکن است بروز کند , درد عضلانی , کاهش فشار خون و اختلالات تنفسی از جمله عوارض دارو است.
توجهات: ضعف عملکرد قلبی از جمله عوارض است که باید مراقب بود.
آموزش: بیمار باید اطلاعات دارویی و پزشکی خود را برای ثبت در تاریخچه به پزشک ارائه نماید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید