(نام تجاری: Ipeca)

گروه دارویی: الکالوئید
گروه درمانی: استفراغ آور
شکل دارویی: شربت
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: ایجاد استفراغ در مسمومیت حاد و گاهی به عنوان داروی خلط آور استفاده می شود.
میزان مصرف: 15 تا 30 سی سی خوراکی
موارد مانع: در موارد فقدان هوشیاری مثل کوما و شوک و تشنج و مسمومیت با الکل ممنوع است. در درمان مسمومیت با نفت نیز ممنوع است.

عوارض جانبی: استفراغ های خونی , انفارکتوس قلبی ( سکته ) , بی نظمی ریتم قلبی , پنومونی , اسهال و…
توجهات: از تجویز دارو در افراد غیر هوشیار خودداری شود. طی 15 تا 30 دقیقه اثر استفراغ دارو بروز می کند.
آموزش: دارو باید به دستور پزشک مصرف شود. زمان موثر بودن بعد از مسمومیت حداکثر 6 ساعت پس از مسمومیت است. در صورتی که استفراغ شدید شود و تداوم داشته باشد, به پزشک اطلاع دهید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید