گروه دارویی: حاوی الکل , اتر و پیروکسیلین
گروه درمانی: بیماری های پوست
شکل دارویی: محلول

موارد مصرف: برای حفاظت از پوست در ضایعات پوستی و التهاب پوستی به کار می رود.در ساخت ترکیبات دارویی نیز به کار می رود.
میزان مصرف: بستگی به نوع ضایعه پوستی دارد.
موارد مانع: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: یه سرعت آتش می گیرد و در صورت استفاده از غلضت بالا تکریکات پوستی می دهد.
توجهات: این دارو به عنوان یک جزء دارو های پوستی که خواهان اثر طولانی مدت آنها بر روی پوست هستیم به کار می رود.
آموزش: ماده قابل اشتعال است.
شرایط نگهداری: در ظرف سر بسته و دور از حرارت نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید