(نام تجاری: Amoxil)

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (پنی سیلین ها)
گروه درمانی: آنتی بیوتیک ها
شکل دارویی: کپسول , قرص شربت
مصرف در دوران حاملگی:مجاز به استفاده

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس , ادراری
میزان مصرف: روزانه 750 تا 1500 میلی گرم و کودکان 20 تا 40 میلی گرم به ازای هر کیلیوگرم ( تقسیم شده هر روز 3 بار)
موارد مانع: حساسیت به پنی سیلین , بیماران مبتلا به عفونت مونو نوکلئوز و اختلال عملکرد کلیه

عوارض جانبی: تشنج , اسهال , راش پوستی , استفراغ
توجهات: دارو را میتوان قبل , حین و بعد از غا مصرف کرد ولی لهتر است با معده خالی مصرف شود.
آموزش: دوره درمان را کامل رعایت کنید.
شرایط نگهداری: در دمای 15 تا 30 درجه نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید