(نام تجاری: B.S.S PLUS)

گروه دارویی: الکترولیت
گروه درمانی: محلول شستشوی چشم
شکل دارویی: محلول چشمی

موارد مصرف: شستشوی چشم حین عمل جراحی مثل آب مروارید (کاتاراکت)
میزان مصرف: بر اساس نیاز و تشخیص پزشک
موارد مانع: تزریق یا انفوزیون وریدی آن ممنوع است

عوارض جانبی: التهاب و تاول قرنیه , کدورت قرنیه
توجهات: پرستار می بایست سالم بودن ظرف دارو و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.
آموزش: پس از مصرف دارو را دور بریزید.
شرایط نگهداری: در دمای 8 تا 30 درجه نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید