(نام تجاری: Furamid)

گروه دارویی: دی کلرواستامیدها
گروه درمانی: ضد انگل , ضد آمیب
شکل دارویی: قرص 500 میلی گرمی

موارد مصرف: ضد آلودگی انگلی با آمیب می باشد.در آلودگی باکیست هم مفید است.
میزان مصرف: یک قرص سه بار در روز به مدت 10 روز
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تهوع , درد شکمی , خارش , اسهال
توجهات: دوره درمان را میتوان تکرار کرد.
آموزش: دارو بهتر است همراه غذا میل شود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید