(نام تجاری: Mentopin)

گروه دارویی: ضد التهاب موضعی
گروه درمانی: ضد خارش
شکل دارویی: چسب در قطعات مختلف

موارد مصرف: درد های عضلانی و مفصلی , درد استخوانی و دردهای با ریشه اعصاب محیطی
میزان مصرف: قطعات مختلف چسب
موارد مانع: تحریک شدید.

عوارض جانبی: حساسیت موضعی
توجهات: مورد خاصی وجود ندارد.
آموزش: چسب تا 48 ساعت روی بدن بماند.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید