(نام تجاری: Posture)

گروه دارویی: جایگزین کلسیم
گروه درمانی: اختلال الکترولیتی
شکل دارویی: تزریقی (100 میلی گرمی)
مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: احیای قلب , کاهش شدید کلسیم , مسمومست با منیزیم
میزان مصرف: در کمبود کلسیم شدید 100 تا 500 میلی گرم با فاصله 1 تا 3 روز تزریق شود.
موارد مانع: بالا بودن سطح کلسیم , سنگ کلیوی , نا منظمی قلبی

عوارض جانبی: تحریک محل تزریق , احساس سوزش در محل تزریق , کاهش فشار خون , سنگ کلیه
توجهات: خروج دارو در محل تزریق باعث مرگ بافت در محل نشت دارو می شود. در تزریق دارو از اسکالب وین استفاده نکنید.پس از تزریق بیمار به مدت 20 دقیق به صورت دراز کش بخوابد.محلول را هنگام تزریق 37 درجه گرم کنید.
آموزش: هر گونه عارضه را به پزشک اطلاع دهید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید