(نام تجاری: Desitin)

گروه دارویی: ضد سوختگی
گروه درمانی: ضد التهاب
شکل دارویی: پماد
مصرف در دوران حاملگی: بی خطر

موارد مصرف: درمان سوختگی و پیشگیری و درمان التهاب و تحریک پوستی شیرخواران و زخم سطحی
میزان مصرف: 3 تا 4 بار در روز به طور موضعی
موارد مانع: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: این دارو حاوی zinc oxid و روغن کبد ماهی liver pil cod می باشد.
توجهات: در صورت تحریک پوست دارو را قطع کنید.
آموزش: از تماس دارو با چشم پرهیز شود.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید