(نام تجاری: Dettol)

گروه دارویی: دی متیل فنل
گروه درمانی: ضد عفونی کننده ها
شکل دارویی: محلول موضعی
مصرف در دوران حاملگی: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل

موارد مصرف: ضد عفونی زخم
میزان مصرف: برای شست و شوی زخم ها و خراش های سطحی
موارد مانع: حساسیت شدید

عوارض جانبی: تحریکات پوستی در غلضت های بالا
توجهات: روی میکروب های شایع مثل استاف اثر کمی دارد.
آموزش: دارو ممکن است در زمان مصرف به میکروب آلوده شود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید