در روابط و مناسبات جوامع امروزی، قرارداد نقش و اهمیت بسزایی دارد و تصور ایجاد و تشکیل بسیاری از روابط بدون انعقاد قرارداد، دور از ذهن به نظر می رسد. توافقاتی که بین دو یا چند نفر برای انجام یک عمل حقوقی یا تعهد صورت می گیرد، با بستن قرارداد دارای وجهه ای قانونی شده و اعتبار می یابد. این توافق که اینک به صورت قرارداد درآمده است، اعتبار قانونی و حقوقی کسب کرده و می تواند سندی برای احقاق حقوق، الزام به تعهدات و تکالیف و سندی بر صحت ادعای دارندگان و طرفین آن باشد.

نحوه تنظیم انواع قرارداد توسط وکیل قراردادها
نحوه تنظیم انواع قرارداد توسط وکیل قراردادها

تعریف قرارداد

مطابق ماده 183 قانون مدنی، عقد تعهد یک یا چند نفر در مورد انجام یک کار است و مورد قبول و توافق طرفین می باشد. این توافق، الزام آور بوده و یک اثر حقوقی و قانونی ایجاد می نماید.

یک قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی (اخلاق، عرف و قانون) نباشد.

انواع قرارداد

نوع قرارداد، مفاد و مندرجات آن بسته به نوع فعالیت، توافق طرفین، انتظارات و تعهدات و حقوق و تکالیف هرکدام از آنها و مسایلی از این قبیل بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند. بنابراین قراردادها در حالت کلی به گروه های مختلفی تقسیم می شوند؛ هرچند که در بسیاری از مواقع مفاد چند نوع فعالیت مختلف را می توان در یک قرارداد می توان ملاحظه کرد.

بطور کلی انواع قرارداد عبارتند از:

 • قرارداد فروش

قرارداد فروش در زمره ی قراردادهای بازرگانی است. یکی از طرفین قرارداد دارایی، کالا و محصول خود را در ازای پول یا کالای دیگری به فروش میرساند.

 • قرارداد خدمات

موضوع قراردادهای خدماتی، ارائه ی خدمات توسط یکی از طرفین به طرف دیگر می باشد.

 • قراردادهای استخدام و منابع انسانی

قراردادهای کار مابین کارگر و کارفرما، قرارداد مشاوره، قرارداد بازاریابی و قراردادهایی از این قبیل در زمره قراردادهای استخدام به شمار می روند.

 • قرارداد تدارکات

در این نوع از قراردادها، الزاما خرید و فروش و یا خدماتی ارائه نمی شود؛ بلکه یکی از طرفین قراردادهای تدارکات، تامین مواد اولیه، تجهیزات و ملزوماتِ موردنیاز برای طرف دیگر قرارداد است.

 • قرارداد پیمانکاری

موضوع قراردادهای پیمانکاری، واگذاری و محول نمودن اجرای یک پروژه از سوی کارفرما به پیمانکار می باشد.

 • قرارداد نمایندگی

یک سازمان طی قرارداد نمایندگی، یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان نماینده ی خود برای انجام برخی از فعالیت های خود در بازار یا ناحیه جغرافیایی مشخص، انتخاب می کند.

 • قراردادهای سرمایه گذاری

هر نوع قراردادی که در آن سهام، وام، نقدینگی و سرمایه گذاری موضوع آن باشد، در زمره قرارداد سرمایه گذاری قرار می گیرد.

شرایط اساسی قرارداد چیست؟

شرایط صحت قرارداد اعم از آنکه دارای چه موضوعی باشد، مواردی هستند که باید درنظر گرفته شوند تا بواسطه وجود آنها اعتبار قرارداد تایید شود.

ارکان اصلی هر قرارداد عبارتند از:

 • قصد و رضای طرفین
 • اهلیت طرفین
 • معلوم و معین بودن مورد معامله
 • مشروعیت جهت (هدف) معامله
 • مدت قرارداد
 • مبلغ قرارداد
 • شروط و تعهدات
 • موقعیت های فورس ماژور یا اضطراری
 • مرجع حل اختلاف
 • رابطه حقوقی

تنظیم قرارداد توسط وکیل

نگارش قرارداد دارای پیچیدگی های فنی و حقوقی فراوانی بوده و نیازمند آگاهی کامل نسبت به موضوع قرارداد و قوانین حقوقی ناظر بر قراردادها است. نوشتن قرارداد بدون آگاهی کافی نسبت به مسائل حقوقی، می تواند طرفین قرارداد یا یکی از آنها را دچار خسارت فراوان نماید؛ چرا که قرارداد، یک سند الزام آور است. بنابراین تنظیم قرارداد توسط وکیل می تواند علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت به طرفین، شرایط بهتری را نیز برای آنها به وجود خواهد آورد.

بنیاد وکلا با بکارگیری از تخصص مشاورین حقوقی و وکلای باتجربه در زمینه های مختلف حقوقی، انواع قراردادها را با بهترین شرایط تنظیم خواهند نمود.