پرستاران یکی از اقشار بسیار تأثیرگذار و اتفاقاً آسیب پذیر در جامعه هستند. وقتی نگاهی به شغل پرستاری بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که هر کس این شغل را انتخاب می کند باید برایش احترام ویژه ای قائل باشیم.

اکثر مراکز درمانی آخرین مرحله از تسهیلاتی را که در نظر می گیرند برای پرستاران است. پرستار را معمولاً در بازه های زمانی کم استخدام می کنند و با آن ها قرارداد می بندند که باعث عدم اطمینان شغلی از کارشان می شود. حقوق و مزایای آن ها در شرایط بد اقتصادی اول از همه معوق می شود و در نهایت هم انتظار کارهای سختی مثل شیفت های طولانی مدت و همچنین کار در بخش های عفونی بیمارستان یا بخش بیماران روانی را هم از آن ها انتظار دارند.

حمایت از جامعه پرستاری با بیمه مسئولیت

اما  در این مطلب قصد داریم به یکی از ابعاد خطرناک شغلی که پرستاران با آن روبرو هستند بپردازیم. طبق قانون اگر قصور سهوی پرستار باعث آسیب بدنی منجر به فوت یا نقص عضو به بیمار شود، می بایست دیه مربوطه توسط پرستار پرداخت شود. حال شما تصور کنید که کارهای سخت در شرایط سخت، باعث اشتباهات و خطاهای انسانی هم می شود که امکان دارد برای پرستار بسیار بسیار گران تمام شود.

البته معمولاً پرستاران تحت نظر پزشک یا بخش مرکز درمانی مشغول به فعالیت هستند و همه اشتباهات از سوی پرستاران نیست، اما در بسیاری از مشکلاتی که در اتاق عمل پیش می آید یا در مراکز درمانی و مطب ها بروز می کند، درصدی از خسارت متوجه پرستار می شود.

اینجاست که می توان با استفاده از بیمه، از جامعه پرستاری حمایت کرد. پیراپزشکان طیف وسیع تری از پرستاری را تشکیل می دهند. و بیمه نامه ای توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه برای آن ها تدوین شده اس به نام بیمه مسئولیت پیراپزشکان. این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو بیمار را در صورتی پرداخت می کند که بیمه گذار در دادگاه مسئول جبران خسارت و غرامت دیه شده باشد. معمولاً این بیمه نامه با حداقل دیه روز که توسط قوه قضائیه ابلاغ می شود صادر می شود. هر چند می توان تعهدات بیمه نامه را به بیشتر از آن هم ارتقاء داد.

بیمه مسئولیت پیراپزشکان هم به صورت گروهی توسط مراکز درمانی و کلینیک های پزشکی و بیمارستان ها قابل خریداری است. و هم هر فردی که در این شغل کار می کند می تواند به صورت مستقل با مراجعه به نمایندگی بیمه این بیمه نامه را خریداری کند. به طول مثال اگر شما در تهران ساکن هستید می توانید با مراجعه به نمایندگی بیمه سامان، ضمن مشاوره با کارشناسان بیمه مسئولیت این نمایندگی، بهترین بیمه مسئولیت پیراپزشکان را با شرایط خود خریداری کنید. ضمن اینکه در سالهای آینده و در صورت اینکه بیمه نامه خسارت نداشته باشد می توانید از تخفیفات عدم خسارت نیز در بیمه مسئولیت استفاده کنید.

همچنین خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به صورت گروهی می تواند منجر به تخفیف بیشتر هم بشود. بنابراین مراکز درمانی و بیمارستان ها می توانند با عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه سامان از تخفیفات گروهی هم در این زمینه برخوردار شوند.