اسم دختر با “خ” – اسمهای دختر که با خ شروع میشن

اسم دخترانه با "خ" - اسمهای دختر که با خ شروع میشن
اسم دخترانه با “خ” – اسمهای دختر که با خ شروع میشن

در بین اسم های دخترانه ، اسمی که با خ شروع بشه ومناسب زمان حال باشه تقریبا نایاب هست و یا لااقل کم پیدا میشه . اسم های دخترانه ای که با “خ” شروع میشن معمولا قدیمی و سنتی هستن و اکثر از بین رفتن .

معنی اسم دخترانه : خاتون

لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند نرگس خاتون.

معنی اسم دختر : خاتونک

خاتون (بانو) + ک، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز

معنی اسم دخترانه : خارا

نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی

معنی اسم دخترانه : خارک

نوعی خرمای زرد و خشک

معنی اسم دختر : خاتَم

(در صنایع دستی) نقوش و طرحهای تزیینی روی چوب؛ انگشتر، مهر تایید، نگینِ انگشتر؛ فرمان، حکم و پایان؛ نام شهرستانی در جنوب استان یزد.

 

معنی اسم دختر : خاور

(مخففِ خاوران) هم به معنی مشرق و هم به معنای مغرب است.

معنی اسم دخترونه : ختا

نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.

معنی اسم دخترونه : خُتن

نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است، (به مجاز) زیباروی.

معنی اسم دخترونه : خجسته

(فارسی اوستایی) به معنی مبارک، فرخنده؛ در موسیقی ایرانی، گوشه‌ای در دستگاه نوا، سعادتمند، کامروا، خوشبخت، گل همیشه بهار.

معنی اسم دخترانه : خداآفرید

آفریده خداوند

معنی اسم دخترونه : خرامان

دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز.

معنی اسم دخترونه : خرشا

خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی.

معنی اسم دخترانه : خرشید

خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی

معنی اسم دخترانه : خُرّم

سرسبز و با طراوت؛ شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ فرخنده، مبارک.

معنی اسم دخترانه : خرم بانو

بانوی شاد و خوشحال

معنی اسم دخترانه : خرم بهار

آن که چون بهار خرم و با طراوت است، نام دختر فتحعلی شاه قاجار

معنی اسم دخترانه : خرم گل

آن که چون گل خرم و با طراوت است.

معنی اسم دخترانه : خرم چهر

آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد.

معنی اسم دخترانه : خرمدخت

دختر شاد و با طراوت

معنی اسم دخترانه : خرمن

توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز

معنی اسم دخترانه : خرمناز

زیبا و با طراوت

معنی اسم دخترانه : خرمه

نام همسر مزدک، گیاهی است مانند لوبیا

معنی اسم دخترانه : خزان

نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز

معنی اسم دخترانه : خندان چهر

آن که چهره ای خندان و متبسم دارد.

معنی اسم دخترانه : خندان گل

آن که چون گل شاداب و باطراوت است.

معنی اسم دخترانه : خوبیار

یارخوب

معنی اسم دخترانه : خوردیس

مانند خورشید، درخشان

معنی اسم دخترانه : خورسان

مانند خورشید

معنی اسم دخترانه : خوب چهر

دارای سیمای زیبا، زیبا.

معنی اسم دخترانه : خورشید

جرم مرکزی منظومه‌ شمسی به نام کره خورشید، آفتابِ درخشان؛ (به مجاز)آفتاب و زیبارو.

معنی اسم دخترانه : خورشید بانو

مرکب از خورشید و بانو

معنی اسم دخترانه : خورشید دخت

مرکب از خورشید + دخت (دختر)

معنی اسم دخترانه : خورشید رخ

آن که چهره‌اش چون خورشید می‌درخشد.

معنی اسم دخترانه : خورشیدفر

آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد.

معنی اسم دخترانه : خورشیدمهر

آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد.

معنی اسم دخترانه : خوروش

خورشیدوش، تابان و درخشان چون خورشید

معنی اسم دخترانه : خوشروز

دارای زندگی راحت و بارفاه.

معنی اسم دخترانه : خوشاب

میوه‌ای که با محلول آب و شکر می‌پزند، روشن و شفاف، آبدار و ترو تازه، جواهر تابان و درخشان

معنی اسم دخترانه : خوشه

تعدادی دانه، میوه یا گل که به محور متصل باشند، دسته‌ای از ستارگان که به نظر می‌رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه‌ای که خوشه گندم به دست است.

معنی اسم دخترانه : خوشین

خوش و زیبا

معنی اسم دخترانه : خوشیار

دوست و یار شاد و شادمان.

اسم های دخترانه عربی که با خ شروع میشن

معنی اسم دخترانه : خاطرآسا

خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر

معنی اسم دخترانه :
خاطرافروز

خاطر (عربی) + افروز (فارسی) شادی بخش

معنی اسم دخترانه : خاطرنواز

خاطر (عربی) + نواز (فارسی) دلکش، مطبوع

معنی اسم دخترانه : خاطِره

یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.

معنی اسم دخترانه : خالِده

مؤنث خالد

معنی اسم دخترانه : ختمی

گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد.

معنی اسم دخترانه : خجسته لقا

خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو

معنی اسم دخترانه : خدیجه

مولودِ پیش از اتمام ماههاd باردارd، ولادت قبل از موعِد، نام همسر پیامبر اسلام(ص) و مادر حضرت فاطمه(س)

 

معنی اسم دخترانه : خزر

فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می‌ریزد.

معنی اسم دخترانه : خزال

با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.

معنی اسم دخترانه : خَضرا

(مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.

معنی اسم دخترانه : خَلف

فرزند صالح، شایسته؛ جانشین؛ (به مجاز) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار

معنی اسم دخترانه : خلیله

مؤنث خلیل

معنی اسم دخترانه : خوش لقا

خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا

معنی اسم دخترانه : خیرالنسا

بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).

معنی اسم دخترانه : خیزران

نوعی نی مغزدار با ساقهای محکم و بلند؛ نام مادر امام محمّد تقی(ع).

 

 

اسم های ترکی که با خ شروع میشن

معنی اسم دخترانه : خانم

کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل

معنی اسم دخترانه : خانم گل

معنی: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است.

معنی اسم دخترانه : خانوم

خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل