اسم های فارسی و ایرانی دخترانه که با حرف ر شروع میشن

اسم دخترانه با حرف "ر" - نامهای که با «ر» شروع میشن
اسم دخترانه با حرف “ر” – نامهای که با «ر» شروع میشن

اسم دختر با “ر” : رابو 

به معنی: نام گلی از گلهای بهاری

اسم دختر با “ر” : رابیا 

به معنی: مشهور، نامدار

اسم دختر با “ر” : راتا 

به معنی: نام فرشته ای است

اسم دختر با “ر” : رادا 

به معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد

اسم دختر با “ر” : رامی 

به معنی: رام + ی (پسوند نسبت)، منسوب به رام

اسم دختر با “ر” : رامینا 

به معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.

اسم دخترونه با “ر” : رامینه 

به معنی: رام، رامین، طربناک.

اسم دخترونه با “ر” : رایا 

به معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل

اسم دخترونه با “ر” : راددخت 

به معنی: دختر بخشنده یا خردمند

اسم دخترونه با “ر” : راز 

به معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر

اسم دخترونه با “ر” : رازان 

به معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

اسم دخترونه با “ر” : رازک  

به معنی: گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است

اسم دخترونه با “ر” : رافونه 

به معنی: پونه

اسم دخترانه با “ر” : رام افزا 

به معنی: افزون کننده آرامش

اسم دخترانه با “ر” : رام افزون 

به معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

اسم دخترانه با “ر” : رام بانو 

به معنی: بانوی آرام یا بانوی شاد

اسم دخترانه با “ر” : رامدخت 

به معنی: دختر آرام

اسم دخترانه با “ر” : رامش 

به معنی: شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه

اسم دخترانه با “ر” : رامشین 

به معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامک 

به معنی: رام، اهلی

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامونا

به معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامینه

به معنی: رامین

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راوش 

به معنی: مصحف زاوش، نام ستاره مشتری

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راویز 

به معنی: خارشتر

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راویس 

به معنی: صاحب جاه و جلال

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رایکا 

به معنی: محبوب، مطلوب

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخ افروز

به معنی: روشن کننده چهره، شادی آور

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسار

به معنی: چهره، صورت، گونه

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخساره 

به معنی: چهره، صورت، گونه

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسانا 

به معنی: مانند رخ، مانند رو؛ (به مجاز) زیبارو

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسانه

به معنی: رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)، رخسانا

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رَخشان 

به معنی: درخشان

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رَخشنده 

به معنی: درخشنده؛ (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

رَسپینا 

معنی: فصل پاییز

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رَستا 

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رستگار 

معنی: رها، خلاص؛ نجات یافته

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روبیتا

 

معنی: بی‌نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رودابه

معنی: دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روزا 

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روسانا 

معنی: مانند روی و چهره

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشا 

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشان

معنی: روشن

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشن

معنی دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) آگاه با بصیرت، بینا، شاد، مسرور، درستکار، معتمد

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشندخت 

معنی: دختر تابنده و شاد؛ (به مجاز) زیبارو

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشنک 

معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رُومینا 

معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رُونیا 

معنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رونیکا 

معنی: روی زیبا، زیباروی

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رَها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

 

اسم دخترانه عربی با حرف ر

رابعه

معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.

راحل 

معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)

راحله

معنی: مؤنث راحل

راحمه

معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده

راشده

معنی: راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.

راضیه

معنی: پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)

راغده

معنی: (مؤنث راغد)، راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است، راغده به معنی زنی که زندگانی

رأفت

معنی: نرم خوئی، مهربانی، شفقت

راویه

معنی: بسیار روایت کننده، راوی

رازقی 

معنی: گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس

رافعه 

معنی: مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

راوک 

معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز

رایان

معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش

رایحه 

معنی: بوی خوش

رباب

معنی: نام سازی است، ابرهای سفید

ربابه 

معنی: نام سازی است

ربیعه

معنی: مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

رحمه

معنی: نام همسر ایوب(ع)

رحیمه 

معنی: مؤنث رحیم، مهربان

رخامین 

معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رَشیده 

معنی:مؤنث رشید

رضوانه 

معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو

رضیه 

معنی: مونث رضی

رعنا 

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

رفعت 

معنی: (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رفیعه

معنی: مؤنث رفیع

رقیه

معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)

رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.

رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال

روحا

معنی: منسوب به جان و روان

روح‌افزا 

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می‌بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه‌ای در موسیقی ایرانی

روح‌انگیز 

معنی: روح افزا

روحبخش

معنی: روح افزا

رویا

معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده‌ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریحانه

معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).

 

 

اسم کردی با حرف ر همراه با معنی

راژان 

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روژا 

معنی: روزها، آفتاب

روژان 

معنی: روزها

روژدا

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار 

معنی: روزگار

روژین

معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا

معنی: منسوب به روز

روناک

معنی: روشن، تابناک

 

 

اسم های خارجی و فرانسوی که با ر شروع میشن همراه با معنی  

راشل 

معنی: راحیل

رُز 

معنی: گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای متفاوت

رُزیتا 

معنی: مانند رُز و رُزا

رُزی

معنی: منسوب به رُز

رُزا 

معنی: رز

 

 

اسم های یونانی قدیمی که با ر شروع میشن

رانا

معنی: مصحف رایای انار

رُکسانا

معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.