توسط :مسئول سايت

اسم دخترانه با حرف “ر” – نامهای که با «ر» شروع میشن

اسم های فارسی و ایرانی دخترانه که با حرف ر شروع میشن

اسم دخترانه با حرف "ر" - نامهای که با «ر» شروع میشن
اسم دخترانه با حرف “ر” – نامهای که با «ر» شروع میشن

اسم دختر با “ر” : رابو 

به معنی: نام گلی از گلهای بهاری

اسم دختر با “ر” : رابیا 

به معنی: مشهور، نامدار

اسم دختر با “ر” : راتا 

به معنی: نام فرشته ای است

اسم دختر با “ر” : رادا 

به معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد

اسم دختر با “ر” : رامی 

به معنی: رام + ی (پسوند نسبت)، منسوب به رام

اسم دختر با “ر” : رامینا 

به معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.

اسم دخترونه با “ر” : رامینه 

به معنی: رام، رامین، طربناک.

اسم دخترونه با “ر” : رایا 

به معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل

اسم دخترونه با “ر” : راددخت 

به معنی: دختر بخشنده یا خردمند

اسم دخترونه با “ر” : راز 

به معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر

اسم دخترونه با “ر” : رازان 

به معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

اسم دخترونه با “ر” : رازک  

به معنی: گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است

اسم دخترونه با “ر” : رافونه 

به معنی: پونه

اسم دخترانه با “ر” : رام افزا 

به معنی: افزون کننده آرامش

اسم دخترانه با “ر” : رام افزون 

به معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

اسم دخترانه با “ر” : رام بانو 

به معنی: بانوی آرام یا بانوی شاد

اسم دخترانه با “ر” : رامدخت 

به معنی: دختر آرام

اسم دخترانه با “ر” : رامش 

به معنی: شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه

اسم دخترانه با “ر” : رامشین 

به معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامک 

به معنی: رام، اهلی

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامونا

به معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رامینه

به معنی: رامین

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راوش 

به معنی: مصحف زاوش، نام ستاره مشتری

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راویز 

به معنی: خارشتر

اسم دخترانه با حرف  “ر” : راویس 

به معنی: صاحب جاه و جلال

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رایکا 

به معنی: محبوب، مطلوب

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخ افروز

به معنی: روشن کننده چهره، شادی آور

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسار

به معنی: چهره، صورت، گونه

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخساره 

به معنی: چهره، صورت، گونه

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسانا 

به معنی: مانند رخ، مانند رو؛ (به مجاز) زیبارو

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رخسانه

به معنی: رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)، رخسانا

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رَخشان 

به معنی: درخشان

اسم فارسی دخترانه با حرف  “ر” : رَخشنده 

به معنی: درخشنده؛ (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

رَسپینا 

معنی: فصل پاییز

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رَستا 

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رستگار 

معنی: رها، خلاص؛ نجات یافته

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روبیتا

 

معنی: بی‌نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رودابه

معنی: دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روزا 

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روسانا 

معنی: مانند روی و چهره

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشا 

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشان

معنی: روشن

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشن

معنی دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) آگاه با بصیرت، بینا، شاد، مسرور، درستکار، معتمد

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشندخت 

معنی: دختر تابنده و شاد؛ (به مجاز) زیبارو

اسم دخترانه با حرف  “ر” : روشنک 

معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رُومینا 

معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رُونیا 

معنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رونیکا 

معنی: روی زیبا، زیباروی

اسم دخترانه با حرف  “ر” : رَها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

 

اسم دخترانه عربی با حرف ر

رابعه

معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.

راحل 

معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)

راحله

معنی: مؤنث راحل

راحمه

معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده

راشده

معنی: راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.

راضیه

معنی: پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)

راغده

معنی: (مؤنث راغد)، راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است، راغده به معنی زنی که زندگانی

رأفت

معنی: نرم خوئی، مهربانی، شفقت

راویه

معنی: بسیار روایت کننده، راوی

رازقی 

معنی: گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس

رافعه 

معنی: مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

راوک 

معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز

رایان

معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش

رایحه 

معنی: بوی خوش

رباب

معنی: نام سازی است، ابرهای سفید

ربابه 

معنی: نام سازی است

ربیعه

معنی: مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

رحمه

معنی: نام همسر ایوب(ع)

رحیمه 

معنی: مؤنث رحیم، مهربان

رخامین 

معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رَشیده 

معنی:مؤنث رشید

رضوانه 

معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو

رضیه 

معنی: مونث رضی

رعنا 

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

رفعت 

معنی: (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رفیعه

معنی: مؤنث رفیع

رقیه

معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)

رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.

رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال

روحا

معنی: منسوب به جان و روان

روح‌افزا 

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می‌بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه‌ای در موسیقی ایرانی

روح‌انگیز 

معنی: روح افزا

روحبخش

معنی: روح افزا

رویا

معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده‌ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریحانه

معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).

 

 

اسم کردی با حرف ر همراه با معنی

راژان 

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روژا 

معنی: روزها، آفتاب

روژان 

معنی: روزها

روژدا

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار 

معنی: روزگار

روژین

معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا

معنی: منسوب به روز

روناک

معنی: روشن، تابناک

 

 

اسم های خارجی و فرانسوی که با ر شروع میشن همراه با معنی  

راشل 

معنی: راحیل

رُز 

معنی: گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای متفاوت

رُزیتا 

معنی: مانند رُز و رُزا

رُزی

معنی: منسوب به رُز

رُزا 

معنی: رز

 

 

اسم های یونانی قدیمی که با ر شروع میشن

رانا

معنی: مصحف رایای انار

رُکسانا

معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.

تاریخ بروزرسانی : 23-12-2017
شاید دوست داشته باشید
نظر ارسالی شما بعد از تایید مدیریت قابل نمایش خواهد بود نکته : این بخش مربوط به نظرات در مورد (اسم دخترانه با حرف “ر” – نامهای که با «ر» شروع میشن) می باشد !!! لطفا فقط در همین مورد نظر ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خرید لایک ایرانی اینستاگرام از طریق سایت مای ممبر ارائه دهنده لایک واقعی ایرانی اینستا

بهترین قیمت ایمپلنت دندان در دندانپزشکی آیریک را با اقساط بلند مدت ، ضمانت ویژه و متخصص ایمپلنت دندان تجربه کنید.

برای مشاهده و خرید لیست کامل سرویس های اتوبوسی ترمینال جنوب کلیک کنید

بازارگاه کامل ترین سایت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس

زنبیل آنلاین مثل یک ویترین پر زرق و برق است که خرید اینترنتی را برای شما آسان کرده است

در سامانه رزرو اینترنتی الی گشت، امکان خرید بلیط هواپیما و تور کیش از تهران و همچنین رزرو اتاق در تمامی هتل های کیش فراهم شده است

ما از روش بالا برای معرفی سایت شما استفاده می کنیم.برای اطلاعات بیشتر با شماره 09144029928 تماس بگیرید.