اسم دخترانه با ” ز ” – اسمی که با «ز» شروع بشه همراه با معنی

  اسم دختر با " ز " - اسمی که با «ز» شروع بشه همراه با معنی
اسم دختر با ” ز ” – اسمی که با «ز» شروع بشه همراه با معنی

اسم دخترانه با “ز” : زئوس

ریشه یونانی دارد و به معنی آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس و آتنه

اسم دختر با ز شروع بشه : زادک

این اسم هم دخترانه و هم پسرانه است .که ریشه فارسی داشته و نام روستایی در نزدیکی قوچان است

اسم دختر با ز شروع بشه : زانوس

ریشه فارسی دارد  نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس

اسم دختر با ز شروع بشه : زاکیه

ریشه عربی دارد و به معنی پاکیزه است

اسم دختر با ز شروع بشه : زامیر

ریشه عربی دارد و به معنی آواز است

اسم دختر با ز شروع بشه : زاهده

ریشه عربی دارد و به معنی زاهد است

اسم دخترانه با ز شروع بشه : زُبیده

ریشه عربی دارد و نام گیاهی (همیشه بهار)؛ دختر جعفرابن منصور زن هارون الرشید و مادر خلیفه امین.

اسم دخترونه با “ز”  : زربانو

ریشه فارسی دارد و به معنی بانویی که چون زر می‌درخشد، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه ، است

اسم دختر با “ز”  : زربین

ریشه فارسی داشته و به معنی سرو کوهی است

اسم دخترونه با “ز”  : زرپری

ریشه فارسی داشته و به معنی پری ، زیبا و درخشنده است

اسم دخترونه با “ز”  : زرتا

ریشه فارسی و به معنی همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا است

زرتاج

ریشه فارسی داشته و به معنی زر(فارسی) + تاج (فارسی) زرین تاج ، است

زرخاتون

ریشه فارسی داشته و به معنی زر( طلا) + خاتون( بانو) ، است

زردخت

ریشه فارسی داشته و مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر) ، میباشد

زردیس

ریشه فارسی داشته و به معنی “به شکل زر ” میباشد

زرشام

ریشه فارسی داشته و نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی است

زرکا

ریشه فارسی داشته و نوعی پرنده است

زرگل

ریشه فارسی داشته و به معنی زرین گل است

زرمان

ریشه فارسی داشته و به معنی زر، بسیار زیبا ، است

زرناز

ریشه فارسی داشته و مرکب از زر( طلا) + ناز(کرشمه) است

اسم فارسی که با حرف “ز” شروع میشه : زرنگیس

ریشه فارسی داشته و به معنی زرین گیس است

زرنوش

ریشه فارسی داشته و نام شهری که دارا آن را بنا کرده بود ، است

زرواندخت

ریشه فارسی داشته و مرکب از زروان ( نام ایزدی) + دخت (دختر) میباشد

اسم فارسی که با حرف “ز” شروع میشه : زری

ریشه فارسی دارد و به معنی پارچه یا لباسی که در آن نخهای طلایی به کار رفته است، نخ طلا یا نقره یا گلابتون، طلایی، منسوب به زر است

زرین

ریشه فارسی دارد و به معنی از جنس زر، به رنگ زر، طلایی میباشد

زرین تاج

ریشه فارسی دارد و به معنی زرین (فارسی) + تاج (معرب) آن که تاجی از طلا بر سر دارد.

زرین دخت

ریشه فارسی دارد و به معنی مرکب از زرین (طلایی یا از جنس زر) + دخت (دختر)

زرین گل

ریشه فارسی دارد و معنی آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است

زرین گیس

ریشه فارسی دارد و به معنای آن کسی است که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین

زرین مهر

ریشه فارسی دارد و به معنی خورشید طلایی است

زرین نرگسه

ریشه فارسی دارد و به معنی ستاره های آسمان است

زرین نگار

ریشه فارسی دارد

معنی: آراسته شده با زر

زرین همای

ریشه فارسی دارد

معنی: همای زرین، آفتاب

زرین هور

ریشه فارسی دارد

معنی: خورشید طلایی

زرینه

ریشه فارسی دارد نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه دریاچه ارومیه می‌ریزد، ساخته شده از طلا

زعفران

ریشه عربی دارد و گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده زنبق که گلهای پاییزی سفید یا بنفش دارد.

زکیه

ریشه عربی دارد به معنی پاک، طاهر، پارسا

زگما

ریشه فارسی دارد نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما وصل می‌کرد.

زلال

ریشه عربی دارد به معنی صاف و شفاف، (به مجاز) آب صاف و گوارا، پاک، خالص

زُلفا

ریشه عربی دارد به معنی  (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)

زلیخا

ریشه عربی دارد نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.

زمانه

ریشه فارسی دارد به معنی روزگار، چرخ

زمرد

ریشه یونانی دارد نام سنگی قیمتی به رنگ سبز

زمزم

ریشه عربی دارد نام چشمه‌ای در نزدیکی کعبه:

زمزمه

ریشه فارسی دارد  به معنی صدای حرف زدن آهسته، صدای آواز خواندن آهسته، صدایی که از سازهای موسیقی شنیده می‌شود، آهنگ

زمیرا 

نام دخترانه و پسرانه است ریشه عبری دارد و به معنی بلبل است

زنبق

ریشه فارسی دارد به معنی : گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد است

زوفا

ریشه عربی دارد به معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع است

زویا

ریشه فارسی دارد . معنی یافت نشد

زهرا

ریشه عربی دارد به معنیروشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)

زهره

ریشه عربی دارد و نام سیاره‌ای در منظومه شمسی که از درخشنده‌ترین اجرام آسمانی و نماد نوازندگی و خنیاگری است.

زیب النساء

ریشه فارسی،عربی زیب (فارسی) + نسا (عربی) به معنی بهترین زنان، زیباترین زنان، نام دختر پادشاه هند که به ادبیات فارسی و عربی علاقه زیادی داشت و قرآن را حفظ بود.

زیبا

ریشه فارسی دارد به معنی آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است، دلنشین، مطبوع

زیباچهر

ریشه فارسی دارد به معنی آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا

زیبارخ

ریشه فارسی دارد به معنی آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا

زیبان

ریشه فارسی دارد به معنی زیبا

زیبنده

ریشه فارسی دارد به معنی شایسته، سزاوار، زیبا، آراسته

زیتون

ریشه عربی دارد و نام میوه‌ای که رنگ آن در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می‌کند.

زیتون خاتون

ریشه : فارسی،عربی (زیتون (عربی) + خاتون (فارسی ) به معنی مرکب از زیتون + خاتون (بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود.

زیتونه

ریشه عربی دارد به معنی یکدانه زیتون

زینا

ریشه فارسی دارد و مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی

زرکا

ریشه فارسی دارد و به زبان گیلکی به معنی نوعی پرنده

زهراناز

ریشه فارسی دارد به معنی درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا

زهیرا

ریشه عربی دارد به معنی (زهیر در عربی = شکوفه دار و درخت پرشکوفه + الف (پسوند نسبت ساز) )، به معنی شکوفه‌دار، درخت شکوفه‌دار، به ضم ز و فتح ه و سکون ی، درخت پر شکوفه، دختر زیبا و با طراوت

زینا

ریشه عبری دارد و نام دختر نوح نبی بود

زیور

ریشه فارسی دارد به معنی زینت، پیرایه

زیورتاج

ریشه فارسی دارد به معنی آن که چون زیور و جواهری بر تاج می‌درخشد.

زوشا 

اسم دخترانه و پسرانه است

ریشه فارسی دارد و به معنی زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی است

زویا

ریشه فارسی دارد زویا در زبان روس به معنی عزیز پدر می‌باشد. در گویش محلی طبرستان، به معنی درخشان، روشن و نورده است. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی

زوفا

ریشه عربی دارد و نام گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع

زینب

ریشه عربی دارد و به معنی :  پاکیزگی، نام درختی خوشبو و خوش منظر، (در اعلام) نام دختر علی ابن ابی طالب (ع) و خواهر امام حسین (ع) و نام دختر رسول اکرم (ص)، نام دختر علی (ع) و خواهر حسین (ع)

زینت

ریشه عربی دارد به معنی آذین، آرایش، پیرایه، تزیین، حلیه، زیب، زیور

زیوین

ریشه کردی دارد به معنی  نقره‌ای، نقره گون

زییده

ریشه عربی دارد به معنی برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف عرب از جمله همسر هارون الرشید

اسم دخترونه با حرف ” ز ” – اسمی که با «ز» شروع بشه همراه با معنی