اسم دختر با “ژ” – اسم های دخترانه که با “ژ” شروع میشه همراه با معنی

اسم دختر با "ژ" - اسم های دخترانه که با "ژ" شروع میشه همراه با معنی
اسم دختر با “ژ” – اسم های دخترانه که با “ژ” شروع میشه همراه با معنی

معنی اسم دخترانه ژاسمن / ژاسمین چیست ؟

ریشه فرانسه دارد به معنی یاسمن است

معنی اسم دخترانه ژاکلین 

ریشه فرانسه دارد و به معنی کنتس هلند است

معنی اسم دخترانه ژالانه 

ریشه کردی دارد م به معنی گیاه زیبا و خودرو میباشد

معنی اسم دخترانه ژالین 

ریشه ترکی دارد و به معنی شعله آتش میباشد

معنی اسم دخترانه ژاله 

ریشه فارسی داشته و به معنی شبنم و قطره باران میباشد 

معنی اسم دخترانه ژامک 

ریشه فارسی داشته و به معنی آینه میباشد

معنی اسم دخترانه ژانت 

ریشه فرانسه داشته و به معنی یوحنا میباشد

معنی اسم دخترانه ژانیا 

ریشه فارسی دارد و معنی دقیقی برای آن یافت نشد . از نام های باستانی دخترانه ایرانی میباشد

معنی اسم دخترانه ژانیتا 

ریشه یونانی دارد و به معنی پرستش خداوند میباشد

معنی اسم دخترانه ژانین 

ریشه فرانسه دارد و نام دریاچه ای در یونان است 

اسم دختر : ژانینا به چه معنی است ؟

ریشه فرانسه دارد و نام شهر و دریاچه ای در یونان است 

اسم دختر با “ژ” : ژاوا به چه معنی است ؟

ریشه فارسی دارد و نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو میباشد

اسم دختر با “ژ” : ژاوه به چه معنی است ؟ 

ریشه کردی دارد و نام نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی میباشد

اسم دختر با “ژ” : ژاییژ همراه با معنی 

ریشه فارسی دارد و به معنی شراره آتش است 

اسم دختر : ژربرا 

ریشه فرانسه دارد و نام گل زینتی به رنگ های صورتی و قرمز است .

اسم و نام دخترانه : ژرفا 

ریشه فارسی داشته و به معنی عمیق ترین نقطه ار هرجایی است 

اسم دختر : ژرفی 

ریشه فارسی دارد و به معنی عمق زیاد است 

اسم دخترانه : ژرفین 

ریشه فارسی داشته و به معنی عمیق است

معنی: عمیق

اسم دختر با “ژ” : ژرویرا 

ریشه فرانسه دارد

اسم دخترانه با “ژ” : ژنیا 

ریشه ارمنی دارد و به معنی با استعداد و نابغه است /

ژنیک 

ریشه ارمنی دارد و به معنی با استعداد و نابغه است /

اسم دخترانه کردی با “ژ” : ژوان 

ریشه کردی دارد و به معنی زمان و ملاقات است .

اسم دخترانه فارسی با “ژ” : ژون 

ریشه فارسی دارد و به معنی بت و صنم است

اسم فارسی با “ژ” : ژیژیس 

ریشه فارسی دارد و نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی

اسم کردی با “ژ” : ژیکان 

ریشه کردی دارد و معنی زلال،شفاف،زیبا،آرامش بخش و قطره باران است

اسم دخترانه ایرانی با “ژ” : ژیلا 

ریشه فارسی دارد و به معنی ژاله و تگرگ است

اسم دخترانه زیبا با حرف “ژ” : ژینا 

ریشه فرانسه دارد و به معنی باهوش و نابغه است

ژینوس 

ریشه فرانسه دارد و به معنی باهوش و نابغه است 

اسم دختر کردی با حرف “ژ” : ژیوار 

ریشه کردی دارد و نام کوهی در اورامان

اسم دختر با “ژ” – اسم های دخترانه که با “ژ” شروع میشه همراه با معنی