زلزله امروز – آمار زمین لرزه و “زلزله” های امروز ایران

زلزله امروز – آمار زمین لرزه و “زلزله” های امروز ایران
لطفا به ما امتياز بدهيد

در این صفحه از سایت باعلم ، میتوانید لیست زمین لرزه های امروز را مشاهده فرمایید . این لیست هر 4 ساعت یکبار بروزرسانی میشود . آخرین زلزله های امروز به شرح زیر میباشد . زلزله های بالای 4 ریشتر باعلامت ستاره * نشانه گزاری شده است . زلزله های بالای 3 ریشتر امروز به رنگ قرمز تغییر رنگ داده شده است

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۸:۴۸:۲۸.۶ ۲.۶ ۳۰.۶۵۷ ۵۷.۳۵۲ ۱۰ زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۸:۴۴:۵۸.۳ ۲.۵ ۳۴.۹۲۹ ۴۵.۸۶۰ ۱۰ زلزله امروز  ازگله، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۸:۴۱:۲۳.۱ ۲.۹ ۳۴.۸۱۲ ۴۵.۹۴۷ ۱۶ زلزله امروز  ازگله، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۸:۱۴:۰۱.۴ ۲.۲ ۳۴.۶۶۲ ۴۶.۲۴۳ ۱۲  زلزله امروز تازه آباد، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۸:۰۵:۴۲.۰ ۲.۸ ۳۰.۶۹۴ ۵۷.۳۷۲ ۸  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۵۷:۱۴.۶ ۳.۳ ۳۰.۷۴۳ ۵۷.۲۶۹ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۵۲:۱۰.۲ ۲.۶ ۳۰.۶۶۲ ۵۷.۳۹۶ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۴۹:۴۳.۲ ۲.۲ ۳۴.۷۷۱ ۴۵.۷۶۴ ۱۰  زلزله امروز ازگله، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۴۱:۰۹.۰ ۲.۹ ۳۰.۷۴۴ ۵۷.۳۸۶ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۳۱:۰۶.۴ ۳.۵ ۳۰.۷۲۴ ۵۷.۴۰۸ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۲۶:۰۵.۵ ۲.۳ ۳۰.۷۸۴ ۵۷.۱۶۶ ۲۷  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۱۵:۱۱.۵ ۳.۲ ۳۰.۷۱۳ ۵۷.۳۲۳ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۷:۱۱:۳۱.۸ ۲.۴ ۳۰.۷۰۳ ۵۷.۳۲۹ ۱۱  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۶:۵۷:۳۹.۸ ۳.۲ ۳۰.۶۸۳ ۵۷.۳۷۳ ۱۰  زلزله امروز هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۶:۴۵:۱۳.۵ ۲.۵ ۳۰.۶۶۸ ۵۷.۳۳۵ ۱۶  زلزله امروز هجدک، کرمان

 

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۱:۰۲:۳۲.۷ ۳.۹ ۳۰.۷۳۱ ۵۷.۳۴۸ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۵۹:۳۳.۴ ۴.۳ ۳۰.۶۸۰ ۵۷.۳۵۴ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان *
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۴۳:۰۵.۶ ۳.۲ ۳۰.۷۳۸ ۵۷.۳۵۶ ۱۲ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۳۸:۲۳.۰ ۲.۶ ۳۰.۶۵۹ ۵۷.۳۱۷ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۳۱:۳۶.۶ ۲.۸ ۳۰.۶۹۱ ۵۷.۳۸۳ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۲۹:۴۷.۶ ۳.۳ ۳۰.۷۳۲ ۵۷.۳۹۶ ۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۲۲:۱۱.۹ ۲.۶ ۳۰.۷۱۲ ۵۷.۲۹۶ ۷ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۰:۰۶:۲۳.۲ ۳.۸ ۳۰.۷۶۶ ۵۷.۳۳۸ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۵۵:۵۹.۹ ۳.۱ ۳۰.۷۵۸ ۵۷.۲۸۶ ۹ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۵۰:۲۱.۷ ۲.۲ ۳۰.۶۵۷ ۵۷.۳۹۶ ۸ زلزله شهداد، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۵۰:۱۶.۰ ۲.۸ ۳۴.۶۴۰ ۴۶.۳۲۶ ۹ زلزله تازه آباد، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۴۸:۵۶.۴ ۲.۴ ۳۰.۶۸۵ ۵۷.۳۹۲ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۴۶:۴۶.۷ ۲.۸ ۳۰.۷۴۶ ۵۷.۲۲۸ ۱۶ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۳۶:۲۰.۸ ۴.۰ ۳۰.۷۳۲ ۵۷.۳۱۲ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان *
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۳۲:۴۸.۷ ۲.۶ ۳۰.۶۵۵ ۵۷.۳۷۸ ۹ زلزله هجدک، کرمان

 

 

 

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۳۱:۰۷.۸ ۲.۴ ۳۰.۷۴۶ ۵۷.۳۰۸ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۲۶:۴۹.۰ ۳.۱ ۳۴.۶۳۸ ۴۵.۸۰۷ ۱۲  زلزله سرپل ذهاب، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۲۳:۲۳.۰ ۳.۰ ۳۰.۷۴۹ ۵۷.۳۸۴ ۸ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۲۱:۱۴.۲ ۳.۴ ۳۰.۷۰۵ ۵۷.۳۲۰ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۱۵:۰۷.۴ ۳.۳ ۳۰.۷۰۶ ۵۷.۳۰۶ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۹:۱۱:۰۲.۷ ۴.۱ ۳۰.۶۹۶ ۵۷.۳۶۹ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان *
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۵۷:۳۰.۹ ۳.۱ ۳۰.۷۳۰ ۵۷.۲۲۲ ۱۷ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۵۵:۴۹.۷ ۲.۷ ۳۰.۷۲۶ ۵۷.۳۸۱ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۴۲:۴۵.۸ ۲.۹ ۳۰.۷۸۴ ۵۷.۳۴۵ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۳۵:۲۳.۴ ۲.۸ ۲۸.۲۴۵ ۵۷.۵۹۹ ۱۶  زلزله کهنوج، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۳۳:۵۰.۳ ۲.۷ ۳۰.۷۲۸ ۵۷.۳۶۴ ۱۰ زلزله هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۲۹:۳۵.۱ ۲.۲ ۳۴.۵۹۱ ۴۶.۱۳۷ ۱۰  زلزله تازه آباد، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۲۶:۴۲.۸ ۳.۵ ۳۰.۷۹۵ ۵۷.۲۶۴ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۲۳:۰۳.۸ ۲.۴ ۳۰.۷۰۳ ۵۷.۳۵۴ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۲۰:۴۶.۵ ۲.۷ ۳۵.۰۱۲ ۴۵.۹۰۴ ۱۰  Halubcah، عراق

 

 

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۱۹:۱۳.۱ ۳.۳ ۳۰.۷۱۰ ۵۷.۳۷۲ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۱۴:۵۰.۶ ۲.۳ ۳۴.۶۳۰ ۴۶.۲۹۷ ۱۰  تازه آباد، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۱۴:۲۴.۵ ۲.۷ ۳۰.۷۳۰ ۵۷.۳۴۸ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۰۹:۵۵.۹ ۲.۴ ۳۰.۷۳۷ ۵۷.۲۸۱ ۱۴  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۰۳:۲۶.۱ ۳.۰ ۳۰.۷۲۲ ۵۷.۳۸۱ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۸:۰۳:۱۸.۴ ۱.۹ ۳۴.۶۷۴ ۴۶.۳۶۲ ۱۲  جوانرود، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۵۶:۰۵.۷ ۳.۰ ۳۰.۷۶۵ ۵۷.۳۰۲ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۵۳:۲۲.۲ ۳.۳ ۳۰.۷۱۸ ۵۷.۳۴۳ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۴۸:۳۵.۶ ۲.۴ ۳۰.۷۹۹ ۵۷.۶۳۲ ۱۰  شهداد، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۴۳:۲۰.۷ ۳.۲ ۳۰.۷۵۳ ۵۷.۲۹۷ ۱۶  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۳۹:۲۵.۳ ۳.۱ ۳۰.۷۶۹ ۵۷.۲۶۴ ۸  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۳۸:۵۱.۵ ۱.۸ ۳۴.۶۷۴ ۴۶.۲۰۹ ۱۰  تازه آباد، کرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۳۵:۴۳.۸ ۳.۱ ۳۰.۷۰۵ ۵۷.۳۶۶ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۹.۰ ۳.۱ ۳۰.۷۶۶ ۵۷.۲۸۵ ۲۶  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۰.۰ ۱.۹ ۳۶.۵۲۲ ۵۱.۹۴۳ ۱۰  رویان، مازندران

 

loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. Salix گفته

    زمین لرزه 7ریشتر بوده و به مدت زمان زیادی اتفاق افتاد