آموزش سبز کردن سبزه عید | درست کردن سبزه عید نوروز با گندم

قبل از هر چیز باید بدانید که انتخاب نوع و شکل سبزه عید اهمیت زیادی دارد.
گندم و جو از تک لپه ای ها هستند و سبزه نهایی را به شکل ساقه های ساده حاصل می کنند.
ولی بذرهایی مثل عدس، ماش و شاهی دولپه ای هستند و برگ های کوچک زیبایی بوجود می آورند.

با در نظر گرفتن این نکته سبزه عید مورد نظر خود را انتخاب کنید.

آموزش سبز کردن سبزه عید , کاشت هسته مرکبات
آموزش سبز کردن سبزه عید , کاشت سبزه نوروز

آموزش سبز کردن سبزه عید با گندم

طبق اندازه مورد نظر مقداری گندم بردارید و آن را برای دو تا سه روز خیس کنید.

حداقل دو هفته قبل از عید و در اواسط اسفند برای کاشت سبزه اقدام کنید تا نزدیک عید سبزه ما به اندازه کافی رشد کرده باشد.

در این دو سه روز گندم جوانه می زند.

سپس دانه ها را درون ظرف مناسبی پخش کنید و پارچه یا دستمال مرطوبی روی آن قرار دهید.

این پارچه را همیشه مرطوب نگه دارید.

بعد از چند روز گندم ریشه زایی را شروع می کند.

بعد از اینکه جوانه کمی رشد کرد می توانید پارچه مرطوب را بردارید و اجازه رشد را به سبزه تازه خود بدهید.

بعد از برداشتن پارچه سبزه را در معرض نور قرار دهید تا جوانه سفید با دریافت نور سبز شود.

توجه کنید که اسپری روی سبزه می تواند باعث شادابی آن شود.

برای بذر جو، ماش و عدس هم همین روش را انجام دهید.

آموزش سبز کردن سبزه عید,کاشت سبزه عید

طبق اندازه مورد نظر مقداری گندم بردارید و آن را برای دو تا سه روز خیس کنید

منبع : chidaneh.com