« قلاب بافی » – آموزش بافت پالتو دخترانه + الگو

طرز بافت پالتو, آموزش بافت پالتو

آموزش بافت پالتو دخترانه

 

وسایل مورد نیاز برای بافت پالتو دخترانه

 

میل بافتنی گرد سیم دار سایز ۵٫۵ میلی متری

کاموا میدی موزاییک

کاموا مشکی

مراحل بافت پالتو دخترانه :

پیش:

اندازه این پالتو مناسب دختربچه های ۷ سال می باشد.

با نخ فیلی ۶۲ دانه سر می اندازیم و ۱ رج رکن می بافیم

در رج بعد دانه ها را به این صورت می بافیم. ۱۸ دانه جودانه ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۲ رو و ۱۸ دانه دانه برنجی تا انتها بافت ادامه خواهد یافت.

۶ دانه های زیر را بصورت پیچ ۳ در ۳ در هر ۶ رج یکبار می بافیم

۲ بار ۶ رج یکبار پیچ می دهیم و سپس ۱۲ رج ۱۸ دانه جودانه ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر می بافیم.

یعنی به جای ۶ دانه پیچ ها ساده بافی می کنیم.

و دوباره ۶ دانه ها را بصورت پیچ ۳ در ۳ رج می بافیم. قد بافت به ۳۰ سانتی متر رسید

به غیر از ۱۸ دانه دانه برنجی ( سجاف) مابقی دانه ها را ۳ تا یکی ۳ تا یکی می کنیم.

پیش دیگر نیز به همین شکل بافته می شود و ۳ جا دکمه دوتایی در قسمت بالا ایجاد می کنیم.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

دامن: بعد از این بافت بصورت ساده بافی ادامه خواهد یافت.

به استثنا سجاف. قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ کور می کنیم.

قد بافت به ۴۷ سانتی متر که رسید ۱-۱-۳-۴-۱۲ دانه کم کرده و ما بقی دانه ها را وقتی قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید یکباره کور می کنیم.

 

پشت: ۱۰۶ دانه سر می اندازیم.

۱ رج رکن بافته مانند ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر دانه ها را تقسیم می کنیم.

به همان صورتی که در پیش بافته بودیم به بافت ادامه می دهیم.

قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ دانه کور کرده.قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید مابقی دانه ها یکباره کور می شود.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

آستین: با نخ فیلی ۴۰ دانه سر می اندازیم ۱۲ رج بصورت دانه برنجی می بافیم.

سپس بافت بصورت ساده ادامه می یابد.

قد بافت به ۲۹ سانتی متر که رسید از هر دو طرف۱-۲-۳ دانه کم می کنیم

و بعد از آن به کم کردن دانه ها ادامه داده ۱ دانه ۱دانه کم می کنیم.

از هر طرف تا زمانیکه ۵ دانه باقی بماند سپس دانه های باقی مانده را یکباره کور می کنیم.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

یقه: به غیر از ۱۲ دانه سجاف از دور تا دور یقه دانه درآورده ۱۸ دانه جودانه بافته و یکباره کور می کنیم.

با نخ سیاه زنجیره زده نواری بافته و به دور تا دور یقه، کمر و آستین می بافیم.

 

آموزش بافت پالتو, آموزش مرحله ای بافت پالتو

 

منبع : honari.com

 

نظر (نظرات) در مورد : « قلاب بافی » – آموزش بافت پالتو دخترانه + الگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.