عوامل موثر بر اعتماد به همسر

نشانه هایی که در ادامه می گوییم به شما اطمینان می دهند که شریک زندگی تان با شما صادق است. البته نداشتن این نشانه ها نباید باعث بی اعتمادی شود ولی از زن و شوهری که چنین رفتاری از یکدیگر می بینند، هیچ دلیلی برای بدبینی پذیرفته نیست.

 

نشانه هایی برای اعتماد به همسر و دلایل این اعتماد 

 

وقتی احساساتش را با شما در میان می گذارد

وقتی شریک زندگی تان درباره افکار و احساساتش با شما رو راست است

و همه آن ها را با شما در میان می گذارد یعنی این که می توانید به او اعتماد کنید.

وقتی همسرتان مقابل شما می نشیند و بدون سانسور، احساساتش را با شما در میان می گذارد

بدون این که از قضاوت شدن هراس داشته باشد، بدون این که بابت انتقادهایی که ممکن است متوجه اش شود

یا این که شاید بابت احساساتش مورد تمسخر واقع شود، همه آن چه را که در دلش می گذرد

با جزئیات بازگو کند یعنی او فرد قابل اعتمادی برای شما در زندگی خواهد بود.

البته این را هم یادتان باشد که اگر همسر شما از آن قبیل آدم هایی نیست که بلافاصله هر آن چه که در دلش می گذرد

با شما در میان بگذارد به این معنا نیست که قابل اعتماد نیست.

بعضی آدم ها با حرف زدن، احساساتشان را به تدریج مطرح می کنند

و بعضی ها به تنهایی نیاز دارند و زمان بیشتری می خواهند تا حرف دلشان را برای شما رو کنند.

 

وقتی همه جزئیاتی که در طی روز برایش اتفاق افتاده را بازگو می کند

وقتی زن و شوهری چیزی برای پنهان کردن از یکدیگر نداشته باشند،

طبیعی است زمانی که در پایان روز به هم می رسند همه آن چه جزئیات اتفاقات روزمره آن روز آن ها بوده را با یکدیگر در میان می گذارند.

در واقع چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. با این وصف وقتی همسرتان خودش مایل است جزئیات روزانه اش را با شما در میان بگذارد

و در این زمینه هیچ تردیدی هم ندارد یعنی این که به راحتی می توانید به او اعتماد کنید.

 

عوامل موثر بر اعتماد به همسر

وقتی به شما اجازه حرف زدن می دهد

وقتی او نشسته است و سکوت می کند تا شما درباره روز بدی که داشته اید با خیال راحت حرف بزنید،

یعنی این که همسرتان به احساسات شما احترام می گذارد

، اما در عین حال باید یک نکته یادتان باشد که قرار نیست همسر شما صرفا یک شنونده باشد

اما اگر شما طرف شنونده ماجرا هستید، اول اجازه بدهید همسرتان حرف هایش را بزند

و بعد به او بگویید آیا کاری هست که بتوانید برای آرام کردنش انجام دهید؟

اما اگر طرف گوینده هستید در عین حال که باید بدانید سکوت همسرتان در برابر گفته های شما یک رفتار قابل احترام و قابل اعتماد است

گاهی اجازه بدهید او هم اظهارنظری بکند.

 

وقتی سوالات او مانند بازجویی کردن نیست

همیشه هم این طور نیست که وقتی همسرتان از شما سوال می پرسد،

صرفا خیال بازجویی کردنتان را داشته باشد. گاهی سوال های متعددی که از شما می پرسد

نشانه علاقه اش به شما و حساسیت او به مسئله ای است که در اطراف شما،

کار یا درستان وجود دارد. یادتان باشد وقتی همسرتان رو در رو درباره موضوعی از شما سوال می کند

همواره به معنای بازجویی کردن و شک داشتن نیست چون می توانست این کار را مخفیانه هم انجام دهد

و سراغ راه های دیگری برود اما وقتی رو در رو این سوال ها را از شما می پرسد می تواند

به این معنا باشد که شما و مسائل مربوط به شما و همینطور پاسخ های شما برایش مهم است

این موضوع هم بسیار دارای اهمیت است که با سوال و جوابی ساده، از تصورات اشتباه

و یا خیالبافی در مورد سوالی که در ذهن شما یا همسرتان بوجود آمده جلوگیری می شود.

 

وقتی تلفن اش را به دست شما می دهد

طبیعی است که وقتی همسر شما در اتاق نیست و زنگ پیامک تلفن همراهش به صدا در می آید

شما نباید به گوشی او سرکشی کنید اما وقتی به هر دلیلی دستش بند است

برای مثال هنگام رانندگی است و تلفن همراهش را به دست شما می دهد

تا برایش نگه دارید به این معناست که او چیزی برای پنهان کردن ندارد.

البته این موضوع با قضیه ای که شما خودتان بخواهید پنهانی گوشی همراه همسرتان را کنترل کنید کاملا متفاوت است

چرا که در آن موقعیت شما شم پلیسی تان فعال می شود و کاری را می کنید

که در واقع نباید انجام دهید اما وقتی او از قرار دادن تلفن همراهش در اختیار شما ابایی ندارد پس دیگر دلیلی هم برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

 

وقتی در چشم های تان نگاه می کند

یک دروغگو خوب می داند که هنگام گفت و گو نباید زیاد به چشم های طرف مقابلش نگاه کند

بنابراین یک همسر دروغگو حتما حواسش خواهد بود که تا جایی که امکان دارد نگاهش را از نگاه شما بدزدد.

وقتی همسر شما راستش را می گوید، مستقیم به چشم هایتان نگاه می کند.

در ضمن یادتان باشد که یک همسر راستگو، معمولا زیاد دراماتیک رفتار نمی کند

چون راستش را می گوید نیازی به زیاده روی در رفتارهای این چنینی و به دست آوردن دل شما ندارد.

 

منبع: khabaronline.ir