پژوهشگران یک برج مارپیچی شکل غول آسا را روی کرۀ ماه پیدا کردند.
برج فوق که روی سطح کرۀ ماه پیدا شده است ۳ مایل (نزدیک به ۵ کیلومتر) بلندی دارد. آیا این یک پایگاه مصنوعی است که توسط موجودات هوشمند به غیر از انسانها ساخته شده است؟
شما می توانید تصویر برج را با وارد کردن مختصات جغرافیایی زیر در Google Moon ببینید:
۲۲°۲۷’۲۸٫۲۲″S / 45°۵۸’۵۱٫۴۴″W.

 

 

نتیجه تصویری برای ‪Alien Spire 3.5 Miles High On Moon's ...‬‏

برجی به ارتفاع ۵ کیلومتر برسطح ماه !! آیا این یک پایگاه موجودات فضایی است ؟ برجی به ارتفاع ۵ کیلومتر برسطح ماه !! آیا این یک پایگاه موجودات فضایی است ؟

برجی به ارتفاع ۵ کیلومتر برسطح ماه !! آیا این یک پایگاه موجودات فضایی است ؟

برجی به ارتفاع ۵ کیلومتر برسطح ماه !! آیا این یک پایگاه موجودات فضایی است ؟

 

برجی به ارتفاع ۵ کیلومتر برسطح ماه !! آیا این یک پایگاه موجودات فضایی است ؟

 

بسیاری از نظریه پردازان فضانوردان باستانی فکر می کنند  موجودات فضایی به اینجا آمده اند و این کارها را انجام داده اند و بعد از آن به سیاره خودشان برگشته اند
،اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد این موجودات فضایی که ممکن است در گذشته به اینجا آمده باشند ، هرگز اینجا را ترک نکرده باشند.
ایستگاههایی در نقاطی در کف اقیانوسها دارند یا در درون کوهها در امریکای جنوبی
بسیاری از این “یو اف او”ها از دریاچه ها و از زیر آب بیرون می آیند.
دریاچه “تی تی کاکا” و دریاچه های دیگر در بولیویا و پرو و سایر مناطق در جنوب آمریکا نوعی ایستگاههای زیر آبی که به آنها مربوط هستند دارند.
اگر خارجیها به سیاره ما می آمده اند جای شک است که در راه آمدن به اینجا ، در ماه توقف نکرده باشند.
خود ماه نوعی چشم در آسمان است.
ناسا می گوید که ماه احتمالا توخالی است.
در طی ماموریت “آپولو” قسمتی از فضاپیمای فرماندهی ، با ماه تصادف کرد.
و ماه برای ساعتها مثل یک ناقوس زنگ میزد. حفره هایی در ماه هستند که هیچ روزنه ای به بیرون ندارند و بعضی از محققین بر این باورند که این کوههای بدون حفره ، ورودیهای ماه هستند.
معماهای ماه عجیب تر و عجیب تر می شوند هر قدر که ما بیشتر می فهمیم.
آیا ماه در واقع از یک منظومه دیگر به اینجا آورده شده و روی مدار زمین ما قرار داده شده؟
زیست شناسان می گویند که زندگی بر روی زمین بدون ماه ممکن نمی شد.
دلیل آن هم این است که ماه جریان جزر و مد را ایجاد می کند،و بدون جزر و مد و این حرکت ریتمیک اقیانوسها زندگی هرگز روی زمین شروع نمیشد.
از نظر نظریه پردازان فضانوردان باستانی شاهد ما همان بالاست.
ماه کشتی فضایی غول پیکریست که به دور مدار زمین در گردش است.

 

منبع »https://telegram.me/alien2016