“خواب زایمان” – تعبیر دیدن زایمان کردن در خواب – به دنیا آوردن بچه

“خواب زایمان” – تعبیر دیدن زایمان کردن در خواب – به دنیا آوردن بچه
لطفا به ما امتياز بدهيد

۱ـ دیدن زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

 

تعبیر زایمان درخواب - به دنیا آوردن بچه در خواب
تعبیر زایمان درخواب – به دنیا آوردن بچه در خواب

 

۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

منابع :

سوتک

پرشین فال

loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

3 نظر
  1. مبینا گفته

    با سلام من زن بیوه ای هستم خواب دیدم شکمم مثل زن حامله است واقعا” درد زایمان را تحمل کردم تور خواب بعد فارغ شدم فهمیدم دختره خودم بچه راندیدم

  2. پریسان گفته

    با سلام من خواب دیدم که فقط درد زایمان دارم ولی بچه ام به دنیا نمی اومد ولی خیلی درد داشتم.

  3. سودا گفته

    سلام من خواب دیدم خواهرم ک متحله صاحب فرزنددخترشده ک یه دختره خیلی زیباس میشه برام تعبیرش کنین؟