انواع بینی,بینی زینی شکل,شکل های مختلف بینی

بینی زینی شکل( Saddle nose )
اصطلاح  بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد.
بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود.
بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزادی بود. و ناشی از بیماری جزام نیز میشود.
امروزه بینی زینی شکل، ناشی از درگیری سپتوم استخوانی نادر بوده و معمولا ناشی از وارد شدن ضربه به وسط صورت است.
درگیری سپتوم غضروفی مفهوم شایعتری برای جراحان بینی است.
فرو رفتگی قسمت غضروفی بینی اغلب به دنبال برداشتن حد غضروف سپتوم در جریان عمل سپتوپلاستی حادث میشود.
اگر فلپ های روی غضروف هم پاره شود. حمایت اسکلتی به علت انقباض فلپهای در حال ترمیم کاهش می یابد.
در این نوع بینی فرم و عملکرد بینی هر دو تقریبا به یک اندازه دچار اختلال میشوند. معمولا هدف از جراحی در اصلاح بینی زینی شکل به دست آوردن فرم قبلی بینی میباشد.
پس علل منجر به بینی زینی شکل را میتوان به این شکل طبقه بندی کرد.
مادرزادی ( که نادر است )
تروما : ترومای که باعث ایجاد هماتوم و یا ابسه تیغه و در نهایت نکروز تیغه بینی شود . و نمای سقف باز حاصل میشود
سوم : برداشتن بیش از حد سپتوم غضروفی در طی عمل سپتوپلاستی است .
سوراخ شدن تیغه بینی باعث ایجاد تقعر در غضروف پشت بینی میشود .
چهارم : بیماری های نظیر جزام ، سیفلیس و سالک
پنجم : نژاد ( در نژاد غیر سفید )
ششم : بیماری وگنر و مصرف کوکایین .

انواع بینی,بینی زینی شکل,جراحی زیبایی بینی

بینی پیچ خورده  مدل ۱ (twisted nose) 
تصحیح بینی با انحراف شدید در خارج یکی از مشکلات اساسی در جراحی بینی است.
بررسی ضایعات تشریحی مرتبط با انحراف بینی و صورت و قرینگی صورت قبل از هر اقدام جراحی ضروری است .
بینی پیچ خورده به عنوان یک مجموعه غضروفی ، استخوانی که همه قسمت ها درگیر انحراف موجود هستند مورد توجه میباشند .
تمامی بینی های پیچ خورده که دارای نواقص خارجی هستند بر بستر تیغه میانی قرار دارند که قبل از هر اقدامی باید این بستر اصلاح شوند .
زیرا بینی خارجی در ارتباط همیشگی با تیغه بینی است . عمل جراحی یک مرحله ای انجام میشود .
و دقت کامل در حفظ و یا بازسازی عناصر نگهدارنده ساختمان بینی و تیغه لازم است .
امکان بروز عوارض و نیاز به جراحی مجدد بیش از موارد دیگر است .
بینی پیچ خورده معمولا در اثر صدمات تروماتیک شامل شکستگی استخوانی و صدمه غضروفی و دوران کودکی و رشد ایجاد میشود
پس از صدمه بینی در زمان رشد ، تغییرات تدریجی با تکامل فرد باعث ایجاد وضعیت تشریحی غیر عادی در نسج سخت و نرم و انحراف از مسیر طبیعی رشد میشود .
بینی در مراحل رشد به تروما بسیار حساس است . از کانال تولد تا بلوغ حوادث زیادی ممکن است به بینی صدمه وارد کند . حتی پس از ترومای شدید در کودکان علایم خفیف مثل خراش و تورم مختصر و خونریزی کم ممکن است پیش اید و مانع تشخیص و عوارض ناپیدا به ساختمان های غضرفی بشود .
مطالعات بافت شناسی نشان میدهد که واکنش طولانی مدت غضروف تیغه بینی به تروما ترمیم مجدد ناقص غضروفی است و اکثرا یک طرفه بوده و ایجاد تیغه منحرف مینماید . این نوع انحراف تیغه در فرد در حال رشد منجر به اختلال بافت های نرم و غضروف های اطراف به علت فشار غیر متعارف به پوست و استخوان ها میشود.
استخوان بینی در سمت صدمه دیده بزرگتر از طرف مقابل میشود .
تغییرات فوق موجب افزایش رشد قسمت های غضروفی تا ایجاد خمیدگی و در هم ریختگی شکل ظاهری بینی و کاهش رشد نیمه تحتانی بینی و درون کشیدگی ( retraction) و از بین رفتن صلابت معمولی نوک بینی ( Tip) . تصحیح بینی پیچ خورده بسیار مشکل است . زیر غضروف نمی تواند کامل صاف شود. و نتیجه مطلوب نمی دهد .
غضروف تیغه از کندروپلاست تشکیل میشود .
این سلول ها کلاژن تیپ یک ترشح میکند .
هر سلول کلاژن را تولید و در ماده زمینه ای احاطه میشود
ماده زمینه ای آب جذب و در خود نگه میدارد و باعث افزایش فشار داخلی و دور شدن سلولها از هم میشود .
با رشد جنین ، تقسیم سلولی و ادامه ترشح ماده زمینه ای تعداد و فاصله سلول ها از هم بیشتر میشود .
سلول های غضروفی واحد های کوچک الاستین تولید میکنند . شکل بینی به وسیله ترکیب فیبرهای الاستین و فشار هیدرولیک آب ماده زمینه ای .در لایه فشرده پریکندر ایجاد میشود .
پس تغییر شکل های بینی و تیغه در اتصالات رشته های الاستین که با رشد فرد ماندگار شده.

 

رینوپلاستی،عمل رینوپلاستی،جراحی زیبایی بینی

تصحیح آنها به روشهای معمولی میسر نخواهد بود . عدم تعادل با رشد اضافی سلول در یک طرف بینی یا رشد ناکافی سلول ها در طرف دیگر ایجاد میشود.
لذا رشد به طور واقعی زیاد نمیشود بلکه عمدتا عدم تعادل در رشد است به هر علتی که پدیده فیبروز ایجاد شود .
تاخیر در رشد ممکن است عارض شود .
بینی پیچ خورده مدل ۲ ( crooked nose)
بینی در مرکز صورت مانند نگین در حلقه انگشتر است . هر چه این نگین متناسب تر باشد این انگشتر زیباتر به نظر میرسد .
چشم ناظر کیفی بسیار دقیقی است که زیبایی را در تقارن و حفظ نسبت ها می بیند . هر چه دو نیمه صورت متقارن تر باشد از دیدگاه بیننده صورت زیباتر است . بینی پیچ خورده یعنی بینی که حول محور طولی خود پیچ خورده است. و در نتیجه قسمت میانی نسبت به نوک و ریشه بینی به سمت دیگری خمیده شده است .
گاهی این پیچ خوردگی به حالت محوری است . یعنی علارغم اینکه قسمت ریشه ، بخش میانی و نوک بینی روی یک محور قرار دارند اما این محور ، نسبت به محور شاقولی دارای زاویه است .
اناتومی بینی پیچ خورده ، بینی مانند چادری است با محوری در مرکز ، در قسمت راس این چادر ( upper lateral ) و استخوان نازال قرار دارد . در قسمت انتهایی نیز غضروفی lower lateral قرار دارند . عضلات مختلف نیز به بینی اتصال دارند . این عضلات از یک سو به لایه پریکند (لایه پوشاننده غضروف) و پری استئوم ( لایه روی استخوان ) میچسبند و از دیگر سو به پوست اتصال دارند به همین دلیل به هنگام خندیدن ( کروک نوز ) خود را بهتر نشان میدهد.
و در نتیجه اشکالات اناتومیک اسکلت بینی واضح تر میشود . به همین دلیل در عکس های قبل از عمل ، عکس های در حالت خنده نیز گرفته شود . دیگر مساله مهم قرارگیری سپتوم میباشد . از سه جز اصلی غضروف چهار گوشه ، تیغه عمودی اتموعید و استخوان ومر تشکیل شده است . انحرافات سپتوم به خصوص اگر به شکل high septal باشد . اثری واضح روی پشت بینی می گذارد .
و از انجایی که سپتوم غضروفی توسط اتصالات فیبروز به ANSوصل میشود . معمولا در رفتگی سپتوم به یک طرف باعث ضعف ساپورت بینی شده و نوک بینی به پایین می افتد و لذا معمولا کروک نویز با drooping noise همراه است .
سپتوم غضرفی در سن دو سالگی به اندازه انسان بالغ میرسد و انچه باعث رشد بعدی سپتوم میشود رشد استخوان های عمودی اتموئید و ومر است .
زمان هوادار شدن سلول های اتموعید معمولا از بدو تولد شروع و در حدود سن یازده سالگی به اتمام میرسد .
چنانچه انحراف بینی قبل از این سن اتفاق بیفتد ، چون هوای عبوری در دو سمت بینی مختلف خواهد شد شاخک های میانی با هیپرترافی جبرانی هوای عبوری دو طرف بینی را تنظیم میکند
لذا شاید کونکابلوزا ( شاخ میانی هوادار) ، کونکابلوزا یک طرفه پاسخی فیزیولوژیک به انحراف بینی و نتیجه ان باشد . لذا باید علاوه بر سپتو پلاستی دقیق به وضعیت شاخک های بینی و سلولهای اتموئید توجه کافی بشود .
بینی گوشتی:
مشکل ترین نوع بینی برای عمل رینوپلاستی بینی های گوشتی است . مشخصه اصلی این نوع ضخامت و چرب بودن بیش از حد پوست میباشد .
و اصطلاحا پوست بینی قالب – استخوان غضروف بینی مغلوب است .
وقتی پوست بینی ضخیم است از فرم استخوانی غضروفی تبعیت نمی کند .
در حین جراحی در بینی با پوست ضخیم بهتر است تا حد ممکن از گرافت های غضروفی استفاده شود تا اسکلت محکم تری در زیر پوست داشته باشیم .
انواع گرفت ها :
گرفت طولی برای تقویت ناحیه پشت بینی در نوع متوسط غضروف سپتوم کافی است ولی در نوع شدید از نوع دنده استفاده میشود که معمولا باید به بافت زیری بخیه کرد .
گرفت نوع دوم : گرفت لترال ، گرفتی است که روی غضروف های ULCدو طرف گذاشته می شود .

 

هدف جلوگیری از کللاپس یک طرفه یا دو طرفه بینی است
سوم : گرفت رادیکس : این نوع گرفت بیشتر در بینی های کوتاه به کار میرفتد .
چهارم : اسپریدر گرفت: که معمولا دو طرفه و طولی است و برای افزایش طول بینی و جلوگیری از تنگی نفس به کار میرود .
گرفت های مربوط تیپ بینی :
۱- گرفت کپ : برای پر کردن فرورفتگی بینی بکار میرود .
۲- غضروف strut: که برای افزایش مقاومت و جلوگیری از افتادن بینی به کار میرود .
۳- گرافت شیلد
۴- گرافت onlay برای افزایش طول بینی و پروجکشن به کار می رود .
۵- گرفت چتری
۶-گرافت برای منطقه پره :
۷- ریم گرفت
۸- گرافت onlayروی کرورای خارجی .
برای تصحیح ناهمواری و فرم دادن به پره :
سوال اول :من از نتیجه عمل اولم راضی نیستم . ایا تا پایان یک سال برای انجام عمل دوم باید منتظر بمانم ؟؟
به طور کلی بهتر است که عمل مجدد در چند ماه اول بعد از عمل رینوپلاستی خراب شده انجام نشود . از انجایی که بافت ها ملتهب بوده و به طور مطلوب ترمیم نشده است . توصیه عمومی منتظر ماندن به مدت یک سال قبل از عمل جراحی مجدد می باشد .
مخصوصا در بینی ها با پوست ضخیم . فرض بر این است که چهار چوب بینی از نظر مقاومت و روی هم قرار گرفتن اجزایی خود حداقل ۱۲ الی ۱۸ ماه در بینی با پوست کلفت زمان بدهد تا نتیجه مطلوب حاصل شود .
از طرفی دیگر دفورمتی های بعد از عمل ممکن است به مرور زمان تا یک سال بعد از عمل بدتر شود . و تصمیم گیری برای اصلاح انها تغییر یابد .
دفورمتی های بعد از عمل واضح مثل چرخش ، فرورفتگی مشکلاتی هستند که بعید میرسد که بعد از رفع ورم و التهاب و کامل رفع شود . و در بیمارانی که مستعد جمع شدن اسکار میباشد . حتی به مرور زمان بدتر می شوند .
بنابراین تاخیر درمانی برای این نوع بیمارن لازم است . از طرف دیگر عمل جراحی مجدد روی بافتی که هنوز التهاب دارد دقیق نبوده و غیر قابل پیش بینی است . دانش و مهارت جراح برای عمل جراحی دوم زمان مناسب برای یک جراحی مجدد را معین می کند .
سوال دوم :من اخیرا زیر عمل رینوپلاستی رفتم و حالا یک غضروف روی نوک بینی (تیپ) دیده میشود . و من در اینترنت مطالعه کردم که عمل رینوپلاستی می تواند بدون گذاشتن گرافت انجام شود. چرا برخی از دکترها اصرار به گرافت ( پروتز طبیعی از جنس غضروف ) را دارند .

دو نیاز اصلی در تولید یک نتیجه موفقیت امیز بینی وجود دارد : یک تشکیل شکل مطلوب از نظر زیبایی در ظاهر بینی و دوم داشتن مقاومت اسکلتی به مدت طولانی برای بینی .
برای رسیدن به این دو هدف لازم است که چیدمان و محکم کاری در چهارچوب بینی با استفاده از گرافت های غضروفی حاصل شود . برای مثال : نوک بینی پهن و افتاده می بایست باریک و بالا نگه داشته شود تا شکل بینی جذاب گردد. برای بلند کردن و قوی کردن غضروف موجود تیپ بینی باید بافت غضروفی اضافی استفاده گردد .
که این خودش یک هنر است . که سالیان سال طول میکشد که جراح در این قضیه کارامد شود . و لازم است که دهنده غضروف کافی و سالم داشته باشیم .
گرچه شکل نامطلوب و گذاشتن غضروف در جای غیر مناسب کل نتایج زیبایی را زیر سوال ببرد.
در حقیقت گرافت های غضروفی در عمل های جراحی مجدد برای جایگذینی بافت صدمه دیده و یا از دست رفته کاربرد فراوانی دارد .
سوال سوم : من علاقه دارم عمل زیبایی بینی داشته باشم . ولی به من گفته شده پوست بینی من خیلی نازک است . آیا این پوست خیلی نازک بینی من ، مرا از رسیدن به یک نتیجه جراحی زیبایی رضایت بخش وا میدارد . ؟؟؟؟
در بیمارن با پوست ضخامت متوسط ، گودی های کم در اسکلت بینی مخفی می ماند و کشف کردن این نواقص جزیی مشکل است . و در بیماران با پوست بینی خیلی نازک ، حتی کوچک ترین تغییر در اسکلت بینی در زیر پوست قابل مشاهده بوده و روی نتایج جراحی زیبایی اثر بد دارد .
و عمل کردن این جور افراد ، بسیار حالت رقابتی دارد .
ولی نباید به این افراد گفته شود که نتیجه عمل زیبایی بینی شما رضایت بخش نیست. با ریز بینی و دقیق کار کردن روی ساختار بینی و گذاشتن گرافت های غضروفی خوش تراش و با اندازه دقیق و سطح صاف نتایج بهتر خواهد شد .
در موارد شدید می شود روی این غضروف ها بافت های مثل فاسیا ، پری کندر یا درم زیر پوست استفاده میشود تا ضخامت پوست افزایش پیدا کند و پوشش بهتری ایجاد شود . و نتیجه زیبایی بهبود یابد . در نتیجه بینی ها با پوست نازک برای جراحانی که تازه کار اند . توصیه نمی شود .

سوال چهارم :: من شنیدم که دو نوع عمل رینوپلاستی وجود دارد . روش باز و روش بسته .
من می خوام بهترین نتیجه را به دست بیارم اما نمی خوام جای زخم غیر ضروری داشته باشم . کدام روش رینوپلاستی برای من مناسب است ؟؟
رینوپلاستی بسته نشانگر نوعی از جراحی بینی است که دسترسی کمی به اجزای بینی وجود دارد .
چون همه برش ها مخفی بوده و از داخل سوراخ بینی انجام میشود .
گرچه بعضی جراحان روش بسته را ترجیح می دهند و ان به خاطر نبودن بافت برش خورده و قابل دیدن جراحی است . ولی چون محدودیت شدید در باز کردن فیلد جراحی دارد . استفاده کردن از تکنیک های جراحی موثر و به روز شده را ناممکن می کند .
بنابراین خیلی از جراحان روش باز را می پسندند که برش داخل سوراخ زیر بینی ادامه پیدا کرده و دسترسی و مستقیم دیدن اسکلت بینی را تسهیل می نماید هم از نظر تشخیص دقیق ایراد ، هم جهت گذاشتن غضروف های موثر برای بهبود بافت اسکلتی .
گرچه این نوع روش با دیده شدن محل برش گلوملا همراه است ولی با دقیق نزدیک کردن لبه برش ، اسکار قابل دیده شدن بعد از گذشت چند ماه بعد از عمل آسان نخواهد بود .
سوال پنج : من تصمیم به عمل رینوپلاستی گرفته ام . از بیهوشی عمومی می ترسم . پیشنهادتان چیست ؟؟
رینوپلاستی با دو روش بیهوشی از طریق رگ و یا بیهوشی عمومی . نظر من به برتری بیهوشی عمومی نسبت به تزریق داروی خواب آور وریدی ( IV Sedation) می باشد .
در اکثر کلینک ها هزینه این دو روش یکسان است . ولی در روش IV Sedationبیماران احساس ناخوشایند از لحاظ صداهای شندیده شده حین عمل و درد جراحی خواهند داشت .
در بیهوشی عمومی ، هوشی نیست که این احساسات ناراحت کننده را درک کند .
به خاطر اینکه همه بیماران من بیهوشی عمومی را در محیط بیمارستان و زیر نظر متخصصین بیهوشی عمومی با مدرک برد در کل طول عمل انجام میشود درصد ایمنی آن بسیار بالا است .
در بیهوشی عمومی با وجود لوله تنفسی و دستگاه ونتیلاتور متخصص بیهوشی بهتر می تواند سطح ثابتی از  عمیق بودن بیهوشی را تنظیم کند . بدون خطراتی مثل حرکات ناگهانی بیمار ، بیدار شدن حین عمل و یا پریدن خون و اسپاسم راه تنفسی اتفاق بیفتد . هر چقدر داروی مخدر استفاده شود عوارض تهوع و استفراغ بعد از عمل کمتر خواهد بود.
مهم ترین مزیت بیهوشی عمومی کنترل بهتر فشار خون حین عمل میباشد . هر چقدر فشار خون بهتر کنترل شود . خونریزی و ورم بعد از عمل و کبودی کاهش قابل توجهی پیدا می کند .

سوال شش : من بیمارستان ها را دوست ندارم .
همانطور که می دانید علاوه بر استفاده از تکنیک های جراحی مناسب ، نتیجه جراحی مطلوب بینی به healing (ترمیم) نیاز دارد .
التهاب طول کشیده و ورم بافت نرم زیاد ، پدیده healing را مشکل کرده و نتیجه ایده ال زیبایی را کم می کند . کنترل کردن ورم و التهاب بعد از عمل ضروری است . قسمتی از این موضوع غیر قابل پیش گیری است ولی مراقبت های خوب بعد از عمل اثرات التهابی عمل را کم می کند مخصوصا در چند ساعت بعد از عمل که هنوز بافت های آزورده مستعد افزایش فشار خون می باشند .
بلند کردن چمدان ، پایین امدن پله ها ، درد شدید ، استفراغ ، اضطراب و افزایش فشار خون باعث کبودی و التهاب را می افزاید .
در مراقبت های بیمارستان داروهای وریدی ، برای جلوگیری از تهوع و افزایش فشار خون و کاهش درد و کاهش اضطراب و داروی وریدی  جلوگیری از عفونت به بیمار داده میشود . که دادن اینها در منزل ممکن نیست . بستری بیمار در شب بعد از عمل توصیه میشود . و به حرج اش می ارزد .

سوال هفت :: آیا عمل دیگه ای به جای رینوپلاستی هست ؟؟
جایگزینی برای جراحی زیبایی بینی وجود ندارد . اما اگر میخواهید شما تنفس خود را بهتر کنید می توانید از یک روش غیر جراحی و استفاده از استریپ های بینی جایگزین نمایید.
سوال هشت :من چه توقعی حین عمل رینوپلاستی می تونم داشته باشم ؟؟
عمل رینوپلاستی شما عموما با بیهوشی عمومی انجام میشود و کل زمان عمل بیش از دو ساعت نیست . بستگی به انتخاب جراح یه برش بین دو سوراخ بینی در زیر بینی داده میشود . ( روش باز ) یا برش از داخل سوراخ های بینی انجام میشود . ( روش بسته ) بعد از ان جراح شروع به برداشت یا دوباره چیدن غضروف بینی می کند . و در بعضی از بیماران استخوان بینی شکسته و دوباره چیدمان میشود .
تا بینی شکل جدید به خود بگیرد .
بعد از اتمام جراحی ، جراح یا کمک آن محل برش ها را بسته و بینی توسط اسپلینت و گاز پوشیده میشود .
سوال ۹: خطرات عمل بینی چیست ؟؟
رینوپلاستی عموما روش جراحی ایمنی است . ولی مثل همه جراحی ها تصورات غلط وجود دارد . شایع ترین ریسک در عمل رینوپلاستی عفونت – واکنش به داروهای بیهوشی – خونریزی زیاد است .
یک احتمال کمی هم باید برای نیاز بودن به عمل جراحی دوم در آینده را در نظر داشته باشید.
ریسک دیگر عمل رینوپلاستی احساس ناخوشایندی این روش میباشد . چرا که رینوپلاستی جز اعمال زیبایی است که بالاترین درصد ریویژن را دارد .
سوال ۱۰ – عمل رینوپلاستی چقدر هزینه دارد ؟؟
هزینه عمل رینوپلاستی بستگی به محل جغرافیایی شما و تغییراتی که روی بینی می خواهید انجام بدهید متفاوت است . در امریکا از ۲۸۷۹ دلار تا ۱۰۲۰۰ دلار متغیر است .
این هزینه شامل بستری کل روز بیمارستان نیست . اگر شما مشکلات تنفسی داشته باشید شرکت های بیمه یه قسمتی از هزینه را پوشش می دهند .
قبل از عمل رینوپلاستی بهتر است بیمه گذار خود را در جریان عمل قرار دهید .

سوال ۱۱- آیا وضعیت تنفس من بعد از جراحی زیبایی بینی بهتر میشود ؟؟
یک جراح رینوپلاست خوب ، باید قدرت تنفس از راه بینی را به حد کافی به دنبال عمل زیبایی حفظ کند . و نباید عملکرد بینی فدای بهتر شدن ظاهری بینی گردد.
گرچه انسداد بینی یک ریسک بالقوه در هر عمل رینوپلاستی محصوب میشود . و در دست های یک جراح وارد در نهایت تنفس از راه بینی به ندرت مساله جدی میشود .
بینی های از نوع پینچ ، یا کروکت پتانسیل ناهنجاریهای ظاهری را دارند و درمان مناسب می تواند هم ظاهر و هم عملکرد بینی را بهبود بخشد .
سوال ۱۲ : سن مناسب جراحی بینی؟؟
در هر زمانی که رشد بینی کامل بشود عمل رینوپلاستی و زیبایی می تواند انجام بشود .
رشد بینی در دختران تا سن ۱۵ سالگی و در پسران در سن ۱۶ سالگی کامل میشود .
ولی همکاری بیمار و بلوغ هیجانی ، فاکتور لازم برای یک جراحی موفقیت امیز میباشد.
در موارد نادر ، جراحی می تواند در سنین پایین تر وقتی اختلال عملکردی و یا اندیکاسون پزشکی داشته باشد قابل انجام است .
سوال ۱۳- چه وقت بعد از عمل جراحی میتوان کار را شروع کرد .؟؟
استراحت و ریلکس بودن ، در هفته اول بعد از جراحی به مناسبت کم شدن کبودی و تورم و تسریع شدن دوره ریکاوری توصیه میشود .
بیماران که شغل پشت میزی دارند . بعد از هفته اول می توانند سر کارشان حاضر شوند ولی شغل های که نیاز به کار فیزیکی و زور زدن دارند مثل ورزشکارن و آتش نشان ها ممکن است به دو الی سه هفته قبل از برگشت به کار قبلی شان به صورت جدی دارند .
در همه موارد ، پرهیز کردن از ورزش یا زور زدن غیر ضروری برای یک ماه قبل از عمل جراحی توصیه می میشود
سوال ۱۴- من شنیده ام که مهارت جراحی نقش کلیدی را در کیفیت بهتر در عمل رینوپلاستی دارد ؟؟؟
بهترین جراح بینی برای عمل رینوپلاستی را چطوری پیدا کنیم ؟؟
نزدیک بودن به دکتر جراح و هم محل بودن با ایشان معیار مناسبی برای انتخاب جراح نمی باشد .
جراحانی که برد تخصصی و فوق نیز دارند به تنهایی معیار قابل اعتماد بابت مهارت و تجربه عمل نیست.
گرچه داشتن مدرک بورد ، نشان گر این است که جراح دانش این عمل را دارد ولی مهارت داشتن حین عمل و حل مشکل پیش امده و تصمیم گیری مدیکال هم تاثیر دارد .
گرچه صد در صد بی خطا بودن در هیچ کلینیکی وجود ندارد . نقاط کلیدی در رابطه با انتخاب جراح شامل موارد زیر میباشد .
یک ) شهرت و آوازه خوب داشتن در بین همکاران و بیماران
۲- داشتن عمل جراحی به تعداد حداقل ۱۰۰ عمل در هر سال
۳- درصد خطای خیلی کم
۴- داشتن نمونه کار های رضایت بخش و عکس بیماران قبل و بعد .
۵- کسانی که برگزار کنندگان امتحانات بورد بوده و یا مقاله به چاپ رسانده اند.
۶- شرکت کنندگان در نوشتن مقالات علمی
۷- در یک روش جراحی به خصوصی متمایز بودن
۸- قابلیت تماس و ارتباط خوب با دکتر .
۹- داشتن امکانات مناسب ، عمل جراحی شما را تصحیح می کند
۱۰ – و مهم ترین مساله ، اعتماد به جراح تان هست که این روش با مهارت انجام بدهد .

 

منبع:بیتوته