درست کردن “کاردستی هشت پا” | آموزش تصویری ساخت کاردستی اختاپوس

کاردستی هشت پا با کاغذ

آموزش کاردستی هشت پا

  لوازم مورد نیاز:
یک رول کاغذ
رنگ
برس
چشم 
چسب

کاردستی هشت پا با کاغذ

کاردستی هشت پا

 ابتدا یک قلم مو و رنگ سبز  آماده کنید سپس کاغذ را رنگ کرده . آن را رول کنید.

  کاردستی هشت پا با کاغذ

کاردستی هشت پا با مقوا

  کمی صبر کنید تا رنگ کاملا خشک شود.

  کاردستی هشت پا با کاغذ

“کاردستی هشت پا” برای کودکان

 نیمی از طول کاغذ رول شده را برش دهید، تا پاهای هشت پا تشکیل شود.

 کاردستی هشت پا با کاغذ

آموزش تصویری کاردستی هشت پا به کودکان

 اکنون چشم های هشت پا را بچسبانید و آن را کمی تزیین کنید. 

کاردستی هشت پا با کاغذ

منبع: ttcrafts.com