“آرايش ويژه پاييز” | مدل آرایش چشم و ابرو | میکاپ های زیبا از انواع فشن شو

نمونه های میکاپ های ملهم از فشن شوهای سال 2016 که در پائیز هم می توان بکار برد را در زیر مشاهده می نمایید.

فشن شوی دایان وون فورستنبرگ

مدل آرایش جدید

مدل های آرایش در پاییز‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی تاپ شاپ یونیک

مدل آرایش

تاپ شاپ یونیک‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی مایکل کورس

مدل آرایش

مایکل کورس‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی بالمَن

مدل آرایش

بالمَن‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی جیسون وو

مدل آرایش جدید

جیسون وو‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی آلبرتا فرتی

مدل آرایش

آلبرتا فرتی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی ورونیک لوروی

مدل آرایش جدید

ورونیک لوروی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی جاناتان ساندرز

مدل آرایش

جاناتان ساندرز‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی کریستین دیور

مدل آرایش جدید

کریستین دیور‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی فِندی

مدل آرایش

فِندی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی مارنی

مدل آرایش جدید

مارنی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی دولچه و گابانا

مدل آرایش

دولچه و گابانا‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی سونیا رایکیل

مدل آرایش جدید

سونیا رایکیل‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی استلا جین

مدل آرایش

استلا جین‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین “مدل آرایش”

فشن شوی ژیل

مدل آرایش جدید

ژیل‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی موگلر

مدل آرایش

موگلر‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی جیامباتیستا والی

مدل آرایش جدید

جیامباتیستا والی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی حسین چالایان

مدل آرایش

حسین چالایان‎

“جدیدترین مدل آرایش صورت”،جدیدترین مدل آرایش

فشن شوی جورجو آرمانی

مدل آرایش جدید

جورجو آرمانی‎

جدیدترین مدل آرایش صورت،جدیدترین مدل آرایش

منبع: برترینها