“جملات زیبا و عاشقانه” | “جملات زیبا از بزرگان” | “جملات زیبا و کوتاه درباره زندگی”

جملات زیبا درباره زندگی,جملات زیبا و عاشقانه

جملات زیبا و خواندنی و دل نشین

بعضى صبح ها كه از خواب پا ميشى با خودت فكر ميكنى

نميتونم از پسش بر بيام

و بعد تو دلت ميخندی

و ياد تمام صبح هايى ميفتى كه اين فكر رو داشتی…

“جملات زیبا و عاشقانه”

صبح ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!

دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد

لبخند است دیگر،  هفت خان رستم که نیست!

یک لیوان چای تازه دم بنوشید

یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید

و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان

مهم، همان صبح، همان لبخند، همان چای،

همان موسیقی ست

جملات زیبا در مورد دوست

اگه خواستی تکیه بدی

نه به چهره ها اعتماد کن ؛

نه به زبون ها

به دوتا چیز؛ اما میشه تکیه کرد…

یکی مرام و مردونگی

دومی ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه

و باایمان ظلم نمیکنه….

جملات زیبا در مورد خدا

هر چقدر کمتر جواب انسان‌های

منفی را بدهید،

از زندگی با آرامش بیشتری

برخوردار خواهید بود.

این مردم اگر پیامبر هم بودن،

هزار ایراد به کار خدا می‌گرفتند!

شما که جای خود دارید.

پس به خاطر انسان‌های منفی

زندگی‌ ات را تباه نکن.

جملات زیبا در مورد زندگی

انسانهای قوی میدانند چگونه به زندگی شان نظم دهند

حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه میزند همچنان با لبخندی روی لب میگویند

من خوب هستم

تغییر درپیش است!

دوران سختی به پایان رسید

جملات زیبا و دلنشین

پیرشدن به سن نیست!!!

 به این است که:

ورزش نکنی،کتاب نخوانی…

عاشق نشوی،هدیه ندهی…

محبت نگیری،مهمانی نروی…

پیری به سن نیست…

به کیفیت دل است!!!

جملات زیبا از بزرگان

همیشه کسي را برای دوست داشتن

انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه

که نخوای برای اینکه توی قلبش جابگیری

بارها و بارها خودت را کوچک کنی

جملات زیبا و خواندنی و دل نشین

گاهی باید به دورِ خود ، یک دیوارِ تنهایی کشید …

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی …

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت ، دیوار را خراب می‌کند !

جملات زیبا از بزرگان

افراد منطقی خودشان را با دنيا تطبيق مي دهند

افراد غير منطقی سعی ميکنند

دنيا را با خودشان تطبيق دهند

پيشرفت بستگی به افراد غيرمنطقی دارد…

جملات زیبا و عاشقانه

مهربانی

مهمترین اصل “انسانیت” است

اگر کسی از من کمکی بخواهد

یعنی

من هنوز روی زمین ارزش دارم

جملات زیبا و کوتاه

ناراحت شدن

دسـت مـــا نیست اما

ناراحت ماندن دست ماست

پس اجازه ندهیم که

رفتار تلخ دیگران در ما اثر کند

و روزگارمان را تلخ کند …!

جملات زیبا درباره زندگی

زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید

متوجه خواهید شد

تنها کسی که از داراییتان

سهمی ندارد؛

خودتان خواهید بود!

پس تا میتوانید

از زندگی لذت ببرید…

“جملات زیبا و عاشقانه”

دنیای ما

دنیای روابط آدمها با آدمها نیست

دنیای روابط

نقابها با نقابهاست

آدمها کمتر فرصت میکنند

تا سیمای حقیقی هم را ببینند