“مديريت و كميسر دريايی” | نيروي‌ دريايی | نحوه ورود به رشته مديريت و كميسر دريايی

دروس‌ پايه‌ ، دروس‌ اصلی و تخصصی رشته مديريت و كميسر دريايی

رشته مديريت وكميسردريايي,نيروي‌ دريايي‌,معرفی رشته مديريت وكميسردريايي

وظایف اصلی افسران‌ كميسر دريايی

تهيه‌ قطعات‌ يدكی كشتی يا لوازم‌ الكترونيكی و مكانيكی موجود در كشتی، سوخت‌ كشتی و مواد غذايی برای كاركنان‌ نيروی دريايی، تقسيم‌ بندی و جا به‌ جايی پرسنل‌ نيروی دريايی، پيش‌بينی و ارائه‌ طرح‌ های آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ نيروی دريايی و استخدام‌ نيروی انسانی جديد بر عهده‌ افسران‌ كميسر دريايی است‌.

به‌ همين‌ دليل‌ فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بايد درباره‌ تخصص‌ هاي‌ مختلف‌ نيروي‌ دريايي‌ اطلاعات‌ نسبتاً خوبي‌ داشته‌ باشند تا بتوانند جا به‌ جايي‌ پرسنل‌ نيروي‌ دريايی را به‌ درستي‌ انجام‌ دهند و در تهيه‌ قطعات‌ يدكي‌ دستگاه‌ هاي‌ مختلف‌ دچار مشكل‌ نشوند.

 

توانايی های لازم :
توانايي‌هاي‌ لازم‌ و موقعيت‌ شغلي‌ اين‌ رشته‌ در بخش‌ معرفي‌ رشته‌هاي‌ دانشگاه‌ علوم‌دريايي‌ امام‌خميني‌ ذكر شده‌ است‌.

گفتني‌ است‌ اين‌ رشته‌ از بين‌ داوطلبان‌ هر سه‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ دانشجو مي‌پذيرد.

 

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ پايه‌ :
روانشناسي‌ كار، حقوق‌ اساسي‌ ، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان‌، اصول‌ حسابداري‌، رياضيات‌ و كاربرد آن‌ در مديريت‌، آمار و كاربرد آن‌ در مديريت‌ ، كامپيوتر و كاربرد آن‌ در مديريت‌ ، روش‌ تحقيق‌ در مديريت‌ ، توسعه‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌ ، مباني‌ مديريت‌ اسلامي‌ و الگوهاي‌ آن‌ .

دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌:
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ ، مديريت‌ رفتار سازماني‌ ، مديريت‌ منابع‌ انساني‌ ، تحقيق‌ در عمليات‌ ، حسابداري‌ صنعتي‌ ، مديريت‌ توليد، تجزيه‌ و تحليل‌ و طراحي‌ سيستم‌ ، بازاريابي‌ و مديريت‌ بازار، اصول‌ ناوبري‌، اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، تداركات‌ در دريا، مديريت‌ پرسنلي‌ در ارتش‌، اصول‌ ترابري‌، مديريت‌ تداركات‌ در ساحل‌، حقوق‌ دريايي‌ ، اصول‌ بيمه‌ و بيمه‌ دريايي‌، اقتصاد ترابري‌، مديريت‌ مالي‌ در ارتش‌، حسابداري‌ دولتي‌، سيستم‌ خريد و انبارداري‌ و توزيع‌، حقوق‌ بازرگاني‌ ، زبان‌ تخصصي‌، كارآموزي‌.

 

 

منبع:motaleat.sanjesh.org