طراحی بسیار زیبا و جالب | “نقاشی خلاقانه روی چای کیسه ای” | مواد بازیافتی

نقاشی بر روی چای کیسه ای،نقاشی خلاقانه

 هنرمند و طراح گرافیک Ruby Silvious پروژه جدید خود را با نام ” 363 روز چای “ آغاز کرد. او تصمیم گرفت که هر روز از کاغذ نازک چای های کیسه ای که مصرف می کند به عنوان بوم نقاشی استفاده کند و 363 روز به این کار خود ادامه دهد. این کار به او کمک می کند تا خود را برای استفاده از مواد بازیافتی در هنر به چالش بکشد و می تواند هر روز احساس خود را بر روی این چای های کیسه ای در قالب نقاشی هایی کوچک بیان کند.

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی بر روی چای کیسه ای،نقاشی خلاقانه

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

ایده های خلاقانه با استفاده از مواد بازیافتی،”چای کیسه ای بازیافتی”

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

ایده های خلاقانه با استفاده از مواد بازیافتی،چای کیسه ای بازیافتی

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی بر روی چای کیسه ای،نقاشی خلاقانه

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

ایده های خلاقانه با استفاده از مواد بازیافتی،چای کیسه ای بازیافتی

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

ایده کشیدن نقاشی بر روی چای کیسه ای،نقاشی خلاقانه

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی های بسیار زیبا و خاص روی چای کیسه ای،ایده استفاده از مواد بازیافتی

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی های بسیار زیبا و خاص روی چای کیسه ای،ایده استفاده از مواد بازیافتی

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی های بسیار زیبا و خاص روی چای کیسه ای،ایده استفاده از مواد بازیافتی

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

“نقاشی هنرمندانه و زیبا بر روی چای کیسه ای” استفاده شده

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی هنرمندانه و زیبا بر روی چای کیسه ای استفاده شده

اخبار,اخبار گوناگون,363 روز نقاشی بر روی چای کیسه ای

نقاشی هنرمندانه و زیبا بر روی چای کیسه ای استفاده شده

اخبار گوناگون – تاپ ناپ