بارداری | مصرف استامینوفن و افزایش مشکلات رفتاری در کودکان

به طور کلی مصرف استامینوفن در دوران بارداری از سوی زنان دارویی بی خطر در نظر گرفته می شود. با توجه به تحقیقات انجام شده استفاده از داروی تسکین درد استامینوفن که در دوران بارداری بسیار زیاد استفاده می شود، می تواند منجر به مشکلات رفتاری متعدد در کودکان  شود.

محققین دانشگاه بریستول بریتانیا یک تحقیق طولی را بر روی ۷۷۹۶ زن انجام دادند. محققین این تحقیق ارتباط بین مصرف استامینوفن مادران در زمان تولد و مشکلات رفتاری در کودکان را بررسی کردند.

پرسشنامه استفاده از استامینوفن در هفته ۱۸ تا ۳۲ در اختیار مادران قرار گرفت، همچنین مشکلات رفتاری گزارش شده توسط مادران نیز در ۷ سالگی کودکان  نیز بررسی شد.

نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از استامینوفن در ۱۸ تا ۳۲ هفتگی منجر به افزایش علائم بیش فعالی و استفاده از استامینوفن در هفته ۳۲ منجر به افزایش علائم عاطفی و مشکلات کلی در کودک شده است.

استفاده از استامینوفن پس از بارداری هیچ گونه ارتباطی را با مشکلات رفتاری و بیش فعالی نشان نداد. محدودیت های این تحقیق  فقدان دوز مصرفی و مدت استفاده بوده است.

نویسنده این تحقیق می گوید: تحقیق ما نشان داد که یک ارتباط مستقیم بین مصرف استامینوفن و افزایش مشکلات رفتاری در کودکان وجود دارد. دلیل این تاثیر می تواند یک مکانیزم داخل رحمی باشد، ولی این موضوع تحقیقلات بیشتری را طلب می کند. با توجه به مصرف بالای این دارو اهمیت نتایج این تحقیق مشخص است.

منبع:

bamom.net

Evie Stergiakouli, Ph.D. et al. Association of Acetaminophen Use During Pregnancy With Behavioral Problems in Childhood: Evidence Against Confounding. JAMA Pediatr., August ۲۰۱۶ DOI: ۱۰.۱۰۰۱/jamapediatrics.۲۰۱۶.۱۷۷۵

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است