پیوند قرنیه چشم، پیوندی بسیار حساس و ظریف است که در آن قسمت مرکزی قرنیه بیمار را با قسمتی از قرنیه سالم فرد اهداکننده تعویض می کنند. پیوند قرنیه چشم نیاز به قرینه‌ای سالم برای تعویض دارد که این قرنیه معمولا از فردی متوفی گرفته می‌شود که شرایط اهدا را دارد یا قبل از مرگ به انجام این کار مایل بوده است. در برخی شرایط نادر قرنیه از افراد زنده گرفته می‌شود.

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

عکس های بسیار شگفت انگیز از جراحی پیوند قرنیه چشم

منبع : گیز میز