اسم دختر با حرف ” ت ” همراه با معنی اسم

اسم دختر با حرف ” ت ” همراه با معنی اسم

 

رديف نام ريشه زباني شرح و معني
1 تابان چهر فارسي   آن كه چهره اي روشن و درخشان دارد
2 تابان دخت فارسي   مركب از تابان( درخشان) + دخت(دختر)
3 تابان رخ فارسي   تابان چهر
4 تابان گل فارسي   مركب از تابان( درخشان)+ گل
5 تابان مهر فارسي   خورشيد تابان، خورشيد درخشان
6 تابناك فارسي   جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده
7 تابيتا عبری   آهو
8 تاپيك اوستایی-پهلوي   درخشان، تابنده، نوراني
9 تاتينا فارسي   پرنده اي شكاري
10 تاج آفرين فارسي   آفريننده تاج، به وجود آورنده تاج
11 تاج الزمان عربی   آن كه چون تاج در رأس زمان خود است
12 تاج الملك عربی   افسر پادشاهي، تاج پادشاهي
13 تاج الملوك عربی   افسر پادشاهان، تاج شاهان، گياهي گياهي زينتي از خانواده آلاله با گلهاي زيباي واژگون
14 تاج بانو فارسي   ملكه، شاهزاده خانم
15 تاج بي بي فارسي,ترکی   ملكه، شاهزاده خانم
16 تاج خاتون فارسي   ملكه، شاهزاده خانم
17 تاج دخت فارسي   تاج( كلاه پادشاهي، افسر) + دخت( دختر)
18 تاج گل فارسي   آن كه چون تاجي در رأس گلها است، زيبا
19 تاج ماه فارسي   آن كه چون تاجي بر سر ماه است، بسيار زيبا
20 تاج مهر فارسي   آن كه چون تاجي بر سر خورشيد است، يا دسته گلي به شكل تاج، بسيار زيبا
21 تارا فارسي   ستاره
22 تارادخت فارسي   مركب از تارا(ستاره) + دخت( دختر)
23 تاراديس فارسي   مانند ستاره
24 تارلا ترکی   كشتزار
25 تارميتا آشوری   بنيان، اساس
26 تافته فارسي   نوعي پارچه ابريشمي
27 تاك آفرين فارسي   مركب از تاك( درخت انگور) + آفرين(آفريننده)
28 تاكدخت فارسي   مركب از تاك( درخت انگور) + دخت( دختر)
29 تامارا آشوری   نام حاكم گرجستان و دختر گيوركي سوم
30 تاميلا ترکی   بخشنده
31 تاميما آشوری   منزه، پاك
32 تانيا فرانسه
33 تبسم عربی   خنده بدون صدا، لبخند
34 تتسگل فارسي   نام ميوه اي در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
35 تحفه عربی   شخص يا چيز بسيار ارزشمند، هديه
36 تحفه گل فارسي,عربی   تحفه(عربي) + گل(فارسي) گل ارزشمند
37 تذرو فارسي   قرقاول
38 ترانه فارسي   سخن معمولاً موزون كه با موسيقي خوانده مي شود، آواز
39 تركان ترکی   در دوره مغول، عنواني مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
40 ترگل فارسي   گل تازه و شاداب
41 ترلان ترکی   پرنده اي از خانواده باز شكاري
42 ترمه فارسي   نوعي پارچه با نقشهاي بته جقه يا اسليمي
43 ترنج فارسي   ميوه اي از خانواده مركبات كه از مركبات ديگر درشت تر است
44 ترنم عربی   زمزمه كردن يك نغمه ، آواز، نغمه
45 ترنيان فارسي   سبدي كه از شاخه هاي بيد مي بافند
46 تروند فارسي   ميوه تازه رسيده، نوبر
47 تسنيم عربی   نام چشمه اي در بهشت
48 تك بانو فارسي   بانوي يگانه
49 تكتم عربی  نام چاه زم زم – نام مادر امام رضا(ع) – اصرار در كتمان – پنهان كاري زيادي – بيشتر در امور مربوط به بانوان به كار برده مي ود
50 تلكا فارسي   در گويش مازندران گلابي وحشي جنگلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : سوتک

http://www.sootak.ir

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است