اسم دخترانه با حرف ” پ ” همراه با معنی اسم

رديف نام ريشه زباني شرح و معني
1 پاپوك فارسي   نعناي دشتي با گل آذيني مانند سنبل در بخش خراسان
2 پارديس فارسي   پرديس
3 پارميدا فارسي   پارميس، نام دختر برديا ونوه كوروش پادشاه هخامنشي
4 پارميس فارسي   نام دختر برديا ونوه كوروش پادشاه هخامنشي
5 پارمين فارسي   نام همسر داريوش پادشاه هخامنشي
6 پاشنگ فارسي   خوشه انگور
7 پاك آفرين فارسي   آفريننده پاك
8 پاك رخ فارسي   پاكيزه رو، زيبا رو
9 پاك گوهر فارسي   پاك گهر
10 پاكدخت فارسي   دختر پاك و عفيف
11 پاكنوش فارسي   پاك نوشنده
12 پاليز فارسي   باغ
13 پامچال فارسي   گلي زينتي به رنگهاي سفيد، صورتي، يا نارنجي
14 پانته آ یونانی   نام همسر آبرداتاس كه در زمان كوروش، پادشاه شوش بود
15 پانتي فارسي   نام همسر آرياسب از سرداران كوروش پادشاه هخامنشي
16 پانيذ فارسي   شكر، فانيذ
17 پاييزان فارسي   هنگام پاييز
18 پديده فارسي   آنچه اتفاق مي افتد يا وجود دارد و مي توان آن را تجربه كرد ، شخص، چيز، يا حادثه چشمگير
19 پرارين فارسي   خوب و نيكو
20 پرارين دخت فارسي   دختر نيكو و خوب
21 پربها فارسي   باارزش، قيمتي
22 پرتو فارسي   درخشش، تلألو
23 پرخيده فارسي   از لغات اساطيري است
24 پردخت فارسي  يا مخفف پريدخت
25 پرديز فارسي   پرديس
26 پرديس فارسي  فردوس ، باغ، بستان
27 پرزاد فارسي   پر + زاد( زاده)،مخفف پري زاده
28 پرزين کردی   پرچيني از گلهاي ريز به دور باغات
29 پرستك فارسي   پرستو
30 پرستو فارسي   پرنده اي سياه و سفيد با بالهاي باريك كه مهاجر است
31 پرستوك فارسي   پرستو
32 پرسون فارسي  برهون هاله، خرمن ماه
33 پرسيا فارسي   پرشيا
34 پرشاد فارسي   نام خواهر داريوش دوم پادشاه هخامنشي
35 پرشنگ کردی   قطره هاي آب كه پاشيده مي شود
36 پرك فارسي   ستاره سهيل، تاج
37 پرگام فارسي  نام امپراطوري اي در زمان سلوكيان
38 پرگان فارسي
39 پرگل فارسي   (به فتح پ) هر يك از گلبرگهاي گل
40 پرگل فارسي   (به ضم پ) داراي گلهاي زياد، پر از گل
41 پرگون فارسي   لطيف چون پر
42 پرمون فارسي   زينت و آرايش
43 پرميس فارسي   پارميس
44 پرن فارسي  پروين
45 پرنا فارسي   پرنيان
46 پرناز فارسي   مركب از پر + ناز( زيبا، قشنگ)
47 پرناك فارسي   جوان، برنا
48 پرند فارسي   پرن ، پارچه ابريشمي بدون نقش ونگار، حرير ساده
49 پرندخت فارسي   دختر لطيف چون پرند
50 پرنددخت فارسي   پرندخت

 

منبع : سوتک
http://www.sootak.ir

پیشنهاد اسم دختر با پ اسم دخترانه جدید معنی اسم دخترانه اسم زن نام دختر اسم دخترانه با حرف پ معنی اسم جدید دخترانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است