اسم های دخترانه با حرف ” ب ” همراه با معنی

پیشنهاد اسم دختر با حرف ب حروف ب معنی اسم دخترانه زنانه جدید اسم زن اسم دختر پیشنهاد اسم دخترانه اسم زنانه حروف ب

 

اسم
  ب
1 بادام نام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته که یکی نرم و سبز بوده و دیگری سخت و چوبی است.
2 بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام
3 بارلی بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
4 بارنک نام درختی است.
5 بافرین بآفرین: لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین
6 بالنده آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است.
7 بالیده رشد و نمو کرده
8 بامک بامداد، صبح
9 بامی درخشان، لقب شهر بلخ
10 بامین نام روستایی در نزدیکی هرات.
11 بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، ملکه، خانم، بصورت پسوند همراه با بعضی نام ها می آید و نام جدید می سازد، مانند ماه بانو، گل بانو
12 بانوگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه و همسر گیو و مادر بیژن
13 باور مجموعه اعتقاد هایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، حالت یا عادتی که باعث اعتقاد یا یقین انسان می شود.
14 بخت آفرید آفریده بخت و اقبال
15 بدن گل آن که بدنی لطیف و زیبا
16 برزآفرید آفریده با شکوه، نام مادر فرود
17 برزین (فارسی، کردی) باشکوه، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد، نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت (نگارش کردی : بةرزین)
18 برشید بر( میوه) + شید ( خورشید)
19 برفی سفید و زیبا مانند برف
20 برفین سفید و زیبا مانند برف
21 برگ به ضم ب، ابرو
22 برهون هاله، خرمن ماه
23 بلقیا بلقیس
24 بلقیس ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت.
25 بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است.
26 بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند.
27 بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است.
28 بنیتا دختر بی همتای من
29 بوران دخت پوران دخت
30 بوژنه شکوفه، غنچه اسم دختر
31 بوستان بستان
32 بویه آرزو
33 به آفرید به (بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و خواهر اسفندیار
34 به آفرین به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین)
35 به آیین دارای آیین بهتر
36 به خاتون به (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترین بانو
37 به گل مرکب از به (زیباتر) + گل
38 بهار (فارسی، کردی) نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ، شکوفه درختان خانواده مرکبات ، کنایه از لطافت و زیبایی ، نام شهری در کردستان، لقب شاعر و نویسنده ‏و محقق کرد “ملک الشعرای بهار” (نگارش کردی : بةهار)
39 بهارآفرین آفریننده بهار
40 بهارا بهار
41 بهاران هنگام بهار، موسم بهار
42 بهاردخت دختر بهار
43 بهاررخ آن که چهره ای زیبا و شاداب چون بهار دارد.
44 بهارک مثل بهار، مانند بهار
45 بهارگل گلی که در بهار می روید
46 بهارناز موجب فخر و نازش بهار
47 بهاره منسوب به بهار، بهاری، متولد شده در بهار
48 بهارین منسوب به بهار، بهاری
49 بهامین به ضم ب، فصل بهار، بهار
50 بهانه دلیل، علت
51 بهاور گرانبها، پر ارزش، مرکب از بها (ارزش) + پسوند دارندگی
52 بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا)persian female names
53 بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر)
54 بهدیس مانند به (به میوه ای خوش عطر و بو)
55 بهرامه ابریشم، بیدمشک
56 بهرانه مرکب از بهر (فایده، سود) + انه (پسوند نسبت)
57 بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد
58 بهرو خوبرو، نیک منظر، دختر زیبا، خوش چهره
59 بهروزه خوشبخت، سعادتمند، نام همسر شاه اسماعیل صفوی
60 بهسا بانوی خوش چهره، دختر زیبا رو
61 بهشت (فارسی، کردی) فردوس، جنت (نگارش کردی : بةهةشت)
62 بهشته بهشت نام فارسی
63 بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید (روشنایی یا خورشید)
64 بهکامه مرکب از به (بهتر، خوبتر) + کامه (آرزو)
65 بهمن دخت دختری که در بهمن به دنطا آمده، دختر بهمن
66 بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
67 بهنواز مهربان ترین فرد، دختر مهربان، مرکب از به و نواز که به ترتیب به معنای بهترین و اسم فاعلی مرخم نوازنده به معنای نوازش کننده و مهربان است.
68 بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
69 بهی به (میوه)
70 بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)
71 بهین بانو مرکب از بهین (بهترین) + بانو
72 بهین دخت مرکب از بهین (بهترین) + دخت (دختر) نام دختر ایرانی
73 بهینه بهترین، خوبترین
74 بی بی گل بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
75 بی بی ماه بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
76 بی بی ناز بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
77 بیتا بی همتا، بی نظیر
78 بیدخت نام ستاره زهره
79 بیدگل نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان
80 بیژه ویژه، خالص

 

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. ناشناس گفته

    معجزه فقط به اذن خدا و بدست انبیاء و اولیاء خدا یا هر کسی که خدا بخواهد اتفاق می افتد ، ستایش مخصوص خداست .