این دست بافته زیبا می تواند یک آویز زیبا برای تزئین دیوار اتاقتان باشد

این دست بافته زیبا می تواند یک آویز زیبا برای تزئین دیوار اتاقتان باشد و یا به عنوان پادری از آن استفاده کنید. به هر حال بافت ساده و جالبی دارد.

خرده کامواهای باقی مانده از بافتنی های زمستانه را بگذارید جلو دستتان و شروع کنید به ساخت این آویز زیبا.

می توانید از خرده های کامواهای باقی مانده خود استفاده کنید

برای به دست آوردن تکه های یک اندازه کاموا آن را دور یک قطعه مقوا بپیچیند و بعد با قیچی دو طرف و برای داشتن تکه بزرگتر یک طرف کاموا را ببرید.

تکه های یک اندازه کاموا را با نظم کنار هم بگذارید.

برای بافت این آویز یا پادری به تور درشت باف نیاز دارید که از ابزار فروشی ها می توانید تهیه کنید.

طرح دلخواهتان را با ماژیک روی تور بکشید و شروع به بافت کنید.

بقیه کاموا را با کمک قلاب دور حلقه اول گره بزنید.

مانند تصاویر بالا بقیه کاموا را با کمک قلاب دور حلقه اول گره بزنید

این گره پایه و بافت کلی این کار هست که داخل هر سوراخ توری باید تکرار شود

پشت کار

بعضی از قسمت ها را می توانید بدون پرز از رو کار کنید (برعکس ببافید)

به هر اندازه و شکلی که دوست دارید به بافت ادامه می دهید

از این بافت و ابزار برای بافت پادری هم می توانید استفاده کنید فقط در اندازه و سایز بزرگتر

منبع : aftab92.mihanblog.com