محاسبه تاریخ زایمان | روش تعیین زمان زایمان

محاسبه تاریخ زایمان | روش تعیین زمان زایمان

 تعیین زمان زایمان

اکثریت زنان به محض اینکه متوجه شدند که باردار هستند اول از همه دوست دارند بدانند که در چه تاریخی زایمان می کنند.

مدت هر حاملگی طبیعی حدود ۲۸۰ روز معادل ۴۰ هفته پس از شروع آخرین قاعدگی می باشد.

چنانچه بخواهید به شکل ساده زمان زایمان را بدست آوریداز شروع آخرین قاعدگی قبلی خود ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته جلو بروید ، زمان بدست آمده زمان زایمان است ویا پس از نوشتن تاریخ آخرین قاعدگی (۷ روز به روز اضافه کنید) و (۳ ماه از ماه کم کنید) و (یک سال به سال اضافه کنید) .به طور مثال اگر تاریخ ۳/۹/۸۴ شروع آخرین روز قاعدگی بود به این شکل عمل کنید.

 

۳        /        9        /        48

۷+       /       3-      /        1+

۱۰       /       6        /      49

 

تاریخ آخرین قاعدگی =  3/9/48

تاریخ زایمان =    01/6/49

منبع : http://fa.parsiteb.com

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است